ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flirt with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flirt with*, -flirt with-

flirt with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flirt with (phrv.) เกี้ยว (เพศตรงข้าม) เล่น See also: เกี้ยว, จีบเล่น Syn. dally with, play with, sport with, toy with, trifle with
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พูดเกี้ยว (v.) flirt with See also: dally, wanton, court Syn. แพะโลม, แทะโลม
แพละโลม (v.) flirt with See also: dally, wanton, court Syn. แพะโลม, แทะโลม, พูดเกี้ยว
จับไก่ (v.) flirt with a girl/woman
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know it'll never happen, but if you flirt with Ji-hoon for even a second, you're dead.ฉันรู้ว่ามันจะไม่มีทางเป็นไปได้หรอก แต่ถ้าเธอยั่วยวนจิฮุนอีกแม้แต่สักวินาทีเดียว เธอได้ตายแน่
Right, You need to hang out and flirt with the shy guy with the nice-smelling sweat,ใช่สิ แม่ต้องออกไปจีบหนุ่มขี้อาย ที่มีกลิ่นเหงื่อหอมฉุย
Look at her flirt with him!ดูหล่อนยั่วเขาสิ! 425 00: 42:
How could I believe it when you flirt with everyone?ผมจะเชื่อได้ไง ก้คุณเล่นจีบใครๆไปทั่ว
I don't flirt with everyone; I just like making friends.ผมไม่ได้จีบ แค่หาเพื่อน
I used to flirt with this one, but we never did anything because I wasn't available.เราแค่พลอดรักกันเฉยๆ ไม่ทำอะไรมากหรอก ขอโทษนะ ฉันไม่ว่างเล่นกับเธอ
You're saying she's gonna go down there, and flirt with Lon Kirk, alone?นายบอกว่าเธอจะไปที่เรือแล้วก็... ยั่วลอน เคิร์ก งั้นเหรอ
I really wanted to flirt with you, Seo Yu-na...ผมอยากจะเฟริ์ทกับคุณจริงๆ นะ ซอยยูนา...
Don't flirt with the studentsอย่าเจ้าชู้กับเด็กนักเรียน
You want me to maybe flirt with you so he can see?แล้วเธออยากให้ฉันอี๋อ๋อกับเธอไหม?
And you were quick to flirt with me.และไม่รีรอที่จะจีบฉัน
It's not like I'm planning to flirt with you.มันไม่ได้อยู่ในแผนที่ฉันจะมากับคุณ

flirt with ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浅尝[qiǎn cháng, ㄑㄧㄢˇ ㄔㄤˊ, 浅尝 / 淺嘗] dilettante; amateur; to dabble in; to flirt with (a topic)
浅尝[qiǎn cháng, ㄑㄧㄢˇ ㄔㄤˊ, 浅尝 / 淺嚐] dilettante; amateur; to dabble in; to flirt with (a topic)
打情骂俏[dǎ qíng mà qiào, ㄉㄚˇ ㄑㄧㄥˊ ㄇㄚˋ ㄑㄧㄠˋ, 打情骂俏 / 打情罵俏] to tease a woman by pretending to be displeased with them; to flirt with a member of the opposite sex; banter flirtatiously

flirt with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乳繰り合う;乳くり合う[ちちくりあう, chichikuriau] (v5u,vi) (See 密会) to have a secret affair; to meet secretly (for two persons); to flirt with one another
乳繰る[ちちくる, chichikuru] (v5r,vi) (See 密会,乳繰り合う) to have a secret affair; to meet secretly (for two persons); to flirt with one another
女と戯れる[おんなとたわむれる, onnatotawamureru] (exp,v1) to flirt with a woman
いちゃつく[, ichatsuku] (v5k,vi) to flirt with; to dally
媚びる;媚る(io)[こびる, kobiru] (v1,vi) to flatter; to curry favor with; to curry favour with; to flirt with; to fawn on
引っ付く(P);引っつく[ひっつく, hittsuku] (v5k) to stick to; to flirt with; (P)
戯れる[たわむれる(P);ざれる;じゃれる, tawamureru (P); zareru ; jareru] (v1,vi) (1) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke; (2) to flirt with; (P)

flirt with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เล่นหูเล่นตา[v. exp.] (len hū hen ) EN: give the glad eye ; flirt with the eyes ; make eyes at someone ; wink at someone FR: faire de l'oeil à qqn (fam.)
หยอกเอินผู้หญิง[v. exp.] (yøk-oēn phū) EN: dally with a woman ; flirt with a woman FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flirt with
Back to top