ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

filly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *filly*, -filly-

filly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
filly (n.) ลูกม้าตัวเมีย Syn. young mare
filly (n.) เด็กผู้หญิง See also: เด็กสาว Syn. female
English-Thai: HOPE Dictionary
filly(ฟิล' ลี) n. ลูกม้าตัวเมีย,เด็กผู้หญิง
English-Thai: Nontri Dictionary
filly(n) ม้าตัวเมีย,ผู้หญิงคะนอง,สาวเปรี้ยว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't think there's a filly that can throw me.ไม่ต้องห่วง ไม่มีม้าตัวไหนทำเราตกลงมาได้หรอก
Please. I've seen how you look at that little filly of Senor Gomez.ฉันเห็นสายตาที่เธอมอง เจ้าตัวน้อยของ ซินยอร์ โกเมซ
The last time... a pretty little filly like yourself knocked me senseless and tied me to a chair,ครั้งที่แล้ว เด็กสาวตัวเล็กๆน่ารักเหมือนเธอ ซัดฉันจนสลบแล้วก็มัดฉันติดกับเก้าอี้
Well, this filly had only two legs and tried to ride me.แต่ตัวนี้แค่มีสองขานะคะ เขาพยายามจะร่อนฉัน
So some filly comes up trying to make her time, it's just a everyday thing in my life.เธอพยายามที่จะให้ท่าผม มันก็แค่เรื่องปกติในชีวิตของผม
This is the filly who fucked up the whole casino thing?นี่คือแม่สาวที่ทำให้ แผนคาสิโนล่มงั้นเหรอ
Some young filly on the side, huh?บางเมียสาวด้านข้างฮะ?
This little filly's into barbells World War II and protein shakes.นี่คือแม่สาว บาร์เบล.. .ผู้ร่วมรบในส่งครามโลกครั้งที่สอง และมีโปรตีนอันสั่นสะเทือน นี่คือ เฮลก้า
I've just met a cracking filly... thought I'd grease the passage, so to speak.เดี๋ยวว่าจะโฉบไปคุยด้วยสักหน่อย ว่างั้นนะ
All right, boys, that filly's got a few more races to run.สิทธิทั้งหมด เด็กชาย ที่ เมีย ก็มีการแข่งขัน มากขึ้น ไม่กี่ ที่จะเรียกใช้

filly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
子馬;小馬;仔馬[こうま, kouma] (n) (1) small horse; pony; (2) foal; colt; filly
牝馬;雌馬[ひんば(牝馬);めうま;めま(牝馬), hinba ( hinba ); meuma ; mema ( hinba )] (n) mare; filly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า filly
Back to top