ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fencing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fencing*, -fencing-

fencing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fencing (n.) การฟันดาบ See also: การเล่นกระบี่กระบอง, ศิลปะการฟันดาบ
fencing (n.) วัสดุสำหรับทำรั้ว
fencing (n.) การพูดเลี่ยง See also: การพูดหลบหลีก
English-Thai: HOPE Dictionary
fencing(เฟน'ซิง) n. การฟันดาบ,ศิลปะการฟันดาบ,การพูดหลบหลีก,รั้ว,วัสดุสำหรับทำรั้ว
English-Thai: Nontri Dictionary
fencing(n) การล้อมรั้ว,การพูดหลบหลีก,การฟันดาบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fencingการฟันดาบ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I notice you don't have a fencing team.ผมเห็นว่าคุณไม่มีทีมฟันดาบ
I assume you're late because you've been in a fencing lesson or have you taken up polo again?ผมคิดว่าคุณมาสายเพราะคงมัวแต่กำลังเรียนฟันดาบ.. ไม่ก็เล่นโปโลอยู่?
You were always useless at fencing in school, Tristan.อยู่โรงเรียน นายก็ฟันดาบไม่ได้เรื่องอยู่แล้ว, ทริทตั้น.
Coach, he used to be a fencing champion in Korea.โค๊ช หมอนั่นเคยเป็นแชมป์ฟันดาบที่เกาหลีนะ
I heard that you used to be a fencing champion in Korea.ได้ยินว่านายเคยเป็นแชมป์ฟันดาบที่เกาหลี
Make sure you learn fencing and squash.พยายามหัดเล่นฟันดาบหรือตีสควอชให้เป็น
Shower, toilet, tile, and mesh fencing which he did not put up in his backyard.เขาสร้างห้องใต้ดินของตัวเอง
Yeah, I'm gonna go with yale fencing team without a doubt.ผมว่าต้องเป็นนักกีฬาฟันดาบจากเยลล์ อย่างไม่ต้องสงสัย
They really are a fencing team.พวกเขาเป็นนักฟันดาบจริงๆด้วย
Hugo Panzer: taken out by Bartowski's team with a combination of a fencing foil, nunchuks and turbulence.Hugo Panzer ถูกรวบตัวโดยทีมบาทาวสกี โดยการเชื่อมโยงของแผนกองโจรและความวุ่นวาย
Well, since I saw him in front of your fencing studio, I thought you saw him often.ไม่นะ ตั้งแต่ผมเห็นเขาที่หน้าร.ร. สอนฟันดาบผมคิดว่าคุณสองคนพบกันออกจะบ่อย
He wants to meet you at the Gramercy Fencing Club in a few hours.เขาต้องการพบนายที่สโมสรฟันดาบกราเมอซี่ ในไม่กี่ชั่วโมงนี้

fencing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
击剑[jī jiàn, ㄐㄧ ㄐㄧㄢˋ, 击剑 / 擊劍] fencing (sport)
重剑[zhòng jiàn, ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, 重剑 / 重劍] épée (fencing)
剑客[jiàn kè, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄜˋ, 剑客 / 劍客] fencer (i.e. sportsman involved in fencing)
击剑者[jī jiàn zhě, ㄐㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, 击剑者 / 擊劍者] fencer (i.e. sportsman involved in fencing)
剑术[jiàn shù, ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨˋ, 剑术 / 劍術] fencing
围栏[wéi lán, ㄨㄟˊ ㄌㄢˊ, 围栏 / 圍欄] fencing; railings; fence
花剑[huā jiàn, ㄏㄨㄚ ㄐㄧㄢˋ, 花剑 / 花劍] foil (fencing)
佩剑[pèi jiàn, ㄆㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, 佩剑 / 佩劍] saber (fencing)

fencing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
剣術[けんじゅつ, kenjutsu] (n) fencing
演武[えんぶ, enbu] (n) military exercises; fencing and judo
牙保[がほ, gaho] (n) brokerage; mediation; fencing (of stolen goods)
籠手;篭手;小手[こて, kote] (n) gauntlet (used in Kendo); bracer; fencing glove
系図買い;窩主買い;窩主買(io)[けいずかい, keizukai] (n) (1) (系図買い only) pedigree buying; (2) (See 故買・こばい) fencing stolen goods; fence
セイバー(P);セーバー;サーベル;サーブル[, seiba-(P); se-ba-; sa-beru ; sa-buru] (n) (サーブル is usu. in fencing; サーベル in cavalry) sabre (fre
パリー[, pari-] (n) parry (fencing)
フェンシング[, fenshingu] (n) fencing; (P)
フォイル[, foiru] (n) (1) (See ホイル) foil (i.e. aluminum foil); (2) (See フルーレ) foil (in fencing); (3) foil (in Gothic architecture)
フルーレ[, furu-re] (n) foil (fencing) (fre
両刀遣い;両刀使い[りょうとうつかい;りょうとうづかい, ryoutoutsukai ; ryoutoudukai] (n) (1) (See 使い・つかい・4) double-sword fencing; two-sword fencer; (2) being skilled in two fields; (an) expert in two fields; (3) liking both alcohol and sweets; person who likes alcohol and sweets equally well; (4) bisexual (person)
師範[しはん, shihan] (adj-na,n) instructor; (fencing) teacher; model; (P)
撃剣[げきけん, gekiken] (n) fencing; kendo

fencing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การฟันดาบ[n. exp.] (kān fandāp) EN: fencing FR:

fencing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fechtmeister {m}fencing master

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fencing
Back to top