ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fed2

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fed2*, -fed2-

fed2 ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fed2 (n.) เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง See also: เจ้าหน้าที่รัฐบาล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fed2
Back to top