ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

father-in-law

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *father-in-law*, -father-in-law-

father-in-law ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
father-in-lawn. พ่อตา,พ่อผัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Boeun, don't worry. Your father-in-law has had a word with Sangmin.โบอ้วนจ๊ะ อย่าห่วงไปเลย พ่อตาของหนูมีเรื่องคุบกับ ซังมินอยู่
My father-in-law shoots on the estate, but not me.พ่อตาของผมใช้ซ้อมยิงเป้า แต่ผมไม่มี
Because his father-in-law goes hunting with Victor --เพราะพ่อตาของเค้าเป็นเพื่อนกับวิคเตอร์น่ะสิ
My father-in-law will be happy We have a customer with american dollars.พ่อตาฉันคงดีใจ ที่ได้ลูกค้าจ่ายเป็นเงินอเมริกัน
I spoke to your future father-in-law this morning, he's quite proud of you, you know.ผมคุยกับพ่อตาในอนาคตของคุณเมื่อเช้า ท่านภูมิใจในตัวคุณมาก คุณก็รู้ใช่ไหม
Then we make sure that the father-in-law reads it.และเราต้องแน่ใจว่าพ่อสามีเป็นคนอ่านมัน
First, just before the father-in-law comes home put the DNA results in the mailbox.อันดับแรก, ก่อนพ่อสามีจะกลับมาที่บ้าน เอาผลตรวจดีเอ็นเอไปไว้ในตู้จดหมาย
Of course, because I've got a father-in-law that plays poker with bikers.แน่นอนล่ะ เพราะว่าผมเพิ่งเจอ กับพ่อตาของผมมา ที่ได้เล่นไพ่กับ นักซิ่งมอเตอร์ไซด์
You think that's reason enough to set up your father-in-law for murder?คุณคิดว่า เหตุผลแค่นั้นมันพอหรอ ที่จะสร้างฉากให้พ่อตาของตัวเองเป็นฆาตกร
My father-in-law is in Ulsan, so we're having dinner with him.พ่อสามีฉันอยู่ใน อูลซาน, ดังนั้นพวกเราจะออกไปทานมื้อค่ำกับเขานะ
I heard that your father-in-law was running a business. Maybe it isn't going well.แม่ได้ยินว่าพ่อสามีของลูกกำลังจะ ทำธุรกิจ มันอาจจะไปไม่สวยก็ได้
Since father-in-law has collapsed, you'll be stuck in a perplexing situation.ตั้งแต่คุณพ่อหมดสติไป คุณคงเจอแต่เรื่องยุ่ง ๆ

father-in-law ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿公[ā gōng, ㄚ ㄍㄨㄥ, 阿公] father-in-law (regional dialect)
公公[gōng gong, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥ˙, 公公] husband's father; father-in-law

father-in-law ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿翁[あおう, aou] (n) (1) (arch) father-in-law (of a woman); (2) grandfather
岳父[がくふ, gakufu] (n) (man's) father-in-law; father of one's wife
義父[ぎふ, gifu] (n) father-in-law; foster father; stepfather; (P)
義理の父[ぎりのちち, girinochichi] (n) father-in-law; foster father; stepfather
[しゅうと(P);しうと;しいと(ok), shuuto (P); shiuto ; shiito (ok)] (n) (See 姑) father-in-law; (P)

father-in-law ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พ่อผัว[n.] (phøphūa) EN: father of one's husband ; father-in-law FR: beau-père [m] ; père du mari [m]
พ่อตา[n.] (phøtā) EN: father-in-law ; father of one's wife FR: beau-père [m] ; père de l'épouse [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า father-in-law
Back to top