ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fascinator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fascinator*, -fascinator-

fascinator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fascinator (n.) คนที่ทำให้ลุ่มหลง
English-Thai: HOPE Dictionary
fascinatorn. บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้หลงเสน่ห์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Goodbye, Kenzi. ♪ Is that my Nona's fascinator?ลาก่อน เคนซี่ นั่นของโนนาหรือเปล่า เหลือเชื่อสุดๆ
You know, I've been considering an equestrian *** for my next line, and I want you to introduce me to those women in the fabulous fascinators.คุณรู้ใช่ไหม ฉันเคยคิดเกี่ยวกับนักขี่ม้า และในอนาคตต่อไป ฉันอยากให้คุณแนะนำฉัน กับสุภาพสตรีที่มีเสน่ห์พวกนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fascinator
Back to top