ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eyelash

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eyelash*, -eyelash-

eyelash ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eyelash (n.) ขนตา
English-Thai: HOPE Dictionary
eyelashn. ขนตา, Syn. eyehair
English-Thai: Nontri Dictionary
eyelash(n) ขนตา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
eyelashขนตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eyelashesขนตา [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a 90 percent chance the owner of this eyelash is already died himself.เป็นไปได้สูงที่เจ้าของขนตา ตายด้วยโรคทางธรรมชาติ
They found an eyelash in the south wing.- They found an eyelash in the S Wing.
They won't marry the eyelash to you.They won't marry the eyelash to you,-
What makes you think the owner of the eyelash is here? He's an ln-Valid sir.- Why makes you think the owner of the eyelash is here?
We were in the Beauty Department and she held up the Shu Uemura eyelash curler and said:หล่อนหยิบที่ดัดขนตา ชูอูเอมูระแล้วถามว่า
You have an eyelash on your cheek.มีขนตาติดอยู่ที่แก้มคุณน่ะ
Ooh, I just pulled out four eyelashes. That can't be good.ฉันดึงขนตาหลุดสี่เส้น ลางไม่ดีแน่เลย
All we have to do is find the man who has minus an eyelash. We have the murderer. I'll do a cross-check.เอาหละเรามีขนตา ตัวผู้ต้องสงสัย ผมจะค้นประวัติครอบครัวเค้าอีกครั้ง
An un-accounted for specimen. While I was busy obsessing about an eyelash, your instincts took us into the right direction.เป็นตัวอย่างที่แปลกมากนะครับ ขนตานั้นทำให้เราหัวปั่น สัญชาติญาณของคุณก็พาเรามาถูกทาง
Let me see. Yep, you got something in your eyelash. You want me to get it?มันติดที่ขนตาคุณ ให้เอาออกมั้ย
When a pretty girl smiles and bats her eyelashes, we're unable to resist.แค่สาวสวยยิ้มทีแล้วกระพริบตาใส่ เราก็ต้านไม่ไหวแล้ว
Fake eyelashes are really difficult.ขนตาปลอมเนี่ยติดยากจัง

eyelash ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眉睫[méi jié, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˊ, 眉睫] eyebrows and eyelashes; nearby
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 睫] eyelashes
睫毛[jié máo, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄠˊ, 睫毛] eyelashes
迫在眉睫[pò zài méi jié, ㄆㄛˋ ㄗㄞˋ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˊ, 迫在眉睫] pressing in on one's eyelashes (成语 saw); imminent

eyelash ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイラッシュ[, airasshu] (n) eyelash
アイラッシュカーラー[, airasshuka-ra-] (n) eyelash curler
ビューラー[, byu-ra-] (n) eyelash curler (wasei
付け睫毛[つけまつげ, tsukematsuge] (n) false eyelashes
睫毛;睫;まつ毛[まつげ, matsuge] (n,adj-no) (uk) eyelashes
逆さ睫;逆睫[さかまつげ(逆睫);さかさまつげ, sakamatsuge ( gyaku matsuge ); sakasamatsuge] (n) turned-in eyelashes; ingrown eyelashes; trichiasis

eyelash ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หน้าตาเฉย[adv.] (nātāchoēi) EN: cooly and calmly ; without batting an eyelash ; cool as a cucumber ; without hesitation ; with a straight face FR:
ขนตา[n. exp.] (khon tā) EN: eyelashes ; lashes FR: cils [mpl] ; cil [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eyelash
Back to top