ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eugenol

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eugenol*, -eugenol-

eugenol ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eugenol (n.) น้ำมันที่ไม่มีสีจากต้นกานพลู See also: น้ำมันที่ไม่มีสีจากต้นกานพลู ใช้สำหรับบรรเทาอาการปวดในทางทันตกรรมและใช้ทำน้ำหอม

eugenol ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オイゲノール[, oigeno-ru] (n) eugenol

eugenol ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยูจีนอล[n.] (yūjīnøl) EN: eugenol FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eugenol
Back to top