ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

espresso

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *espresso*, -espresso-

espresso ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
espresso (n.) (เครื่องดื่ม) กาแฟเอสเปรสโซ
espresso (n.) กาแฟ (ผง) เอสเปรสโซ
espresso (n.) เครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can I get an espresso and a latte over here, please?ผมขอเอส้พรสโซ่ กับล็อคเทล์ทางนี้ด้วยครับ
No, that's it. I think you're going to enjoy your espresso this time.ผมคิดว่าคราวนี้คุณจะต้อง ชอบเอสเพรสโซ่ของคุณแน่ๆ
Oh, excuse me. Could I order an espresso while I wait for my friend?โทษนะคะ ขอสั่งเอสเพรสโซ่แก้วนึงระหว่างรอเพื่อนน่ะค่ะ
Couldn't you just have a double espresso or something?คุณไม่มีพวก ดับเบิ้ลเอสเพรสโซรึอะไรรึไง?
That espresso machine was made in Italy. It cost 3 million yen, alright?เครื่องชงกาแฟนั่นสั่งมาจากอิตาลี ราคา 3 ล้านเยน รู้ไว้นะ?
With espresso doppio for two, but we hear it's notพร้อมกับกาแฟเอสเพรสโซ่สองแก้ว แต่เราได้ยินว่ามันไม่ใช่
Exploitation and espresso runs.การเป็นเบ้หรือการให้ชงกาแฟ
Take a load off at our in-store cafe and enjoy an espresso or our signature cinnamon biscotti.เสร็จแล้วอย่าลืมแวะคาเฟ่ในร้าน ที่คุณจะได้อร่อยกับเอสเพรสโซ่ และขนมปังซินนาม่อน สูตรเฉพาะของเรา
And now I'm drafting a request for a study into the effects of caffeine involving an Italian espresso machine and a massage chair, so make it quick.และตอนนี้ฉันกำลังร่างคำร้อง เพื่อ การศึกษาผลของคาเฟอีน เกี่ยวกับเครื่องชงกาแฟอิตาลี
I see that you used school funds to buy an espresso machine for your faculty break room.ผมเห็นว่าคุณใช้เงินทุนของวิทยาลัย ซื้อเครื่องทำเอสเพรซโซ่ มาไว้ในห้องพักคุณ
And you want to know why we think we deserve an espresso machine?แล้วคุณยังอยากรู้อีกเหรอ ว่าทำไมเราถึงสมควรได้ เครื่องทำเอสเพรซโซ่?
I brought you an espresso and a pain au chocolat from the French place on Columbus that you like.ฉันซื้อเอสเปรสโซกับ ขนมปังสอดไส้ช๊อคโกแลต จากร้านแถบโคลัมบัสที่เธอชอบมาให้

espresso ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意式浓缩咖啡[yì shì nóng suō kā fēi, ㄧˋ ㄕˋ ㄋㄨㄥˊ ㄙㄨㄛ ㄎㄚ ㄈㄟ, 意式浓缩咖啡 / 意式濃縮咖啡] espresso; Italian style strong coffee

espresso ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスプレッソ[, esupuresso] (n) espresso (coffee) (ita

espresso ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอสเปรสโซ่ ; เอสเพรสโซ = เอสเปรสโซ่[n.] (espressō ; ) EN: expresso ; espresso FR: expresso [m]
กาแฟเอสเปรสโซ่ ; กาแฟเอสเพรสโซ = กาแฟเอสเปรสโซ่[n. exp.] (kāfaē espre) EN: expresso ; espresso FR: expresso [m]
กาแฟมัคคิอาโต้[n. exp.] (kāfaē makkh) EN: caffè macchiato ; espresso macchiato FR:
เครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซ่[n. exp.] (khreūang ch) EN: espresso coffee maker FR: machine à café expresso [f]

espresso ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Espresso {m} [cook.] | Espressos

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า espresso
Back to top