ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

emphysema

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *emphysema*, -emphysema-

emphysema ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
emphysema (n.) อาการผิดปกติอย่างเรื้อรังของปอดโดยที่ถุงลมโป่งพองและขาดการยืดหยุ่น
English-Thai: HOPE Dictionary
emphysema(เอมฟิซี'มะ) n. ภาวะพองลมในเนื้อเยื่อหรือถุงลม, See also: emphysematous adj.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
emphysemaภาวะมีอากาศในเนื้อเยื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emphysemaหนองในช่องปอด,เอมฟีซีมา,ภาวะพองลม,เอ็มฟีย์ซีมา,โรคถุงลมพอง,คาร์บอนไดออกไซด์คั่งในถุงลม,ถุงลมโป่งพอง,โรคถุงลมโป่งพองในปอด,ถุงลมปอดโป่งพอง,ปอดพอง,โรคถุงลมปอดโป่งพอง,ถุงลมพอง,เนื้อพองลม,โรคปอดพอง [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sheriff he had some sort of thing on him like a oxygen tanks for emphysema or something.นายอำเภอครับ เขาพกของบางอย่าง มาด้วย คล้ายกับ.. ถังออกซิเจนสำหรับคนป่วยหรืออะไรนี่ล่ะครับ
It's the only way I can get my emphysema meds.มันเป็นวิธีเดียว ที่ฉันจะได้ยารักษาโรถถุงลมโป่งพอง
It's the dog? The dog has emphysema?หมาเหรอ หมาเหรอที่ถุงลมโป่งพอง
It's the emphysema. I know.- โรคถุงลมโป่งพองค่ะ
And his lungs locked up. That happens with emphysema. Then why would Dr. Kevorkianแล้วปอดเค้าก็ถูกปิด ซึ่งเกิดขึ้นกับคนที่เป็นโรคถุงลมโป่งพอง
Emphysema, asthma, bronchitis.โรคปอดเรื้อรัง โรคหืด,โรคหลอดลมอักเสบ
I'm cutting out the middleman. Too bad about your emphysema.ฉันกำลังตัด คนกลางออก แย่นะ เกี่ยวกับโรค ถุงลมโป่งพอง
I'm giving him emphysema.ฉันทำมันเป็นถุงลมโป่งพอง
Now he has emphysema, but still smokes.ตอนนี้เขามีถุงลมโป่งพอง, แต่ยังคงสูบบุหรี่.
Haven't been feeling well lately. Emphysema.ช่วงนี้เธออาการไม่ค่อยดี เป็นโรคถุงลมโป่งพองน่ะ
Oh, and you have emphysema. What's the matter, sweetheart?โอ้ แล้วคุณก็เป็นโรคถุงลมโป่งพองด้วยนะ เป็นอะไรจ๊ะ ที่รัก

emphysema ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肺气肿[fèi qì zhǒng, ㄈㄟˋ ㄑㄧˋ ㄓㄨㄥˇ, 肺气肿 / 肺氣腫] emphysema

emphysema ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気腫[きしゅ, kishu] (n) emphysema
肺気腫[はいきしゅ, haikishu] (n) pulmonary emphysema

emphysema ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถุงลมโป่งพอง[n. exp.] (thunglom pō) EN: emphysema FR: emphysème [m]

emphysema ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lungenaufblähung {f} [med.]emphysema

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า emphysema
Back to top