ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

embattled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *embattled*, -embattled-

embattled ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
embattled (adj.) ซึ่งพร้อมรบ Syn. arrayed, warring
embattled (adj.) ถูกโจมตี Syn. beleaguered
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Their only hope is to escape on Republic gunships waiting to land on the embattled surface.ความหวังเดียวของพวกเขา คือหลบหนีขึ้นยานปืนสาธารณรัฐ ซึ่งกำลังรอที่จะลงจอดบนพื้นที่การรบ
As the impeachment vote approaches, the embattled president...ในขณะที่การลงคะแนนของสภาสูงใกล้เข้ามา ประธานาธิบดีที่พร้อมรบ
We now have confirmation from the passenger manifest that one of the witnesses on that flight was Victoria Grayson, matriarch of the embattled the billionaire Grayson family.ตอนนี้เราได้รับการยืนยัน จากรายชื่อผู้โดยสารแล้ว หนึ่งในพยาน ที่อยู่บนเครื่องบินนั้น คือวิคตอเรีย เกรย์สัน
Conrad Grayson within striking distance of embattled incumbent Governor Mark Stoddard, who seems to be fielding one bad campaign leak after the next.คอนราด เกรย์สัน เป็นตัวเก็ง ในการชิงตำแหน่งผู้ว่าฯ กับมาร์ค สต็อดดาร์ด ใครน่าจะเป็นฝ่ายที่
You remember when we last became embattled?เจ้ายังจำการต่อสู้ครั้งหลังสุดของเราได้มั้ย?

embattled ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถูกโจมตี[adj.] (thūk jōmtī) EN: embattled ; underfire FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า embattled
Back to top