ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

embassy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *embassy*, -embassy-

embassy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
embassy (n.) คณะทูต See also: ราชทูต
embassy (n.) สถานเอกอัครราชทูต Syn. consular office
English-Thai: HOPE Dictionary
embassy(เอม'บะซี) n. สถานเอกอัครราชฑูต
English-Thai: Nontri Dictionary
embassy(n) คณะทูต,สถานเอกอัครราชทูต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
embassyสถานเอกอัครราชทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
embassyสถานเอกอัครราชทูต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สถานทูต (n.) embassy See also: legation
สถานเอกอัครราชทูต (n.) embassy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The next time there are 6,000 people that begin a riot, or six people, without this embassy being aware of it, those responsible will be on the first plane out of here... with my personal recommendation they be dropped from the Foreign Service.{\cHFFFFFF}ครั้งต่อไปที่มี 6,000 คนที่เริ่มต้นจลาจล {\cHFFFFFF}หรือหกคน {\cHFFFFFF}โดยไม่ต้องสถานทูตนี้ การตระหนักถึงมัน
Mr. Ambassador, as the man in charge of this embassy since Ambassador Sears left,{\cHFFFFFF}นายเอกอัครราชทูตเป็นคนที่อยู่ในความดูแลของ สถานทูตเอกอัครราชทูตนี้ตั้งแต่เซียซ้าย
An embassy for an intelligence beyond ours a shape of some kind for something that has no shape.สถานทูตหน่วยสืบราชการลับ ของเราเกิน รูปร่างของบางชนิด สำหรับสิ่งที่มีรูปร่างไม่
About a week ago, the military attaché of the Republic of Gavel Embassy commissioned him.ประมาณอาทิตย์ก่อน, กองทัพได้ร่วมมือกับสถานทูต ของสาธารณรัฐแกเวลว่าจ้างเขา...
Leave a message for me at the embassy in Mexico City.ฝากข้อความไปที่สถานทูตอเมริกันในเม็กซิโก
It was a discussion between a U.N. Colonel and an American Embassy official.เป็นเรื่องทาง U.N. กับ เจ้าหน้าที่สถานฑูตอเมริกันเถียงกันอยู่น่ะครับ
Your embassy called Division.สถานฑูตของคุณโทรหาเรา
Listen, listen, I need you to call the embassy and tell them what happened.ฟังนะ ฟัง ผมต้องการคุณ ช่วยติดต่อไปทางสถานฑูตให้ที และบอกเขาว่าเกิดอะไรขึ้น และบอกมาร์ค ok?
Tell him they said his embassy will deal with it.บอกเขาว่าสถานฑูตเขาจะจัดการเอง
He says it's your embassy who stopped the ambulance and they will send a helicopter.เขาว่าสถานฑูตคุณสั่งระงับรถพยาบาล แล้วจะส่งฮ.มาแทน
Turned himself in, in the embassy in Thailand, sick as a dogตอนนี้ส่งตัวไปอยู่ในสถานทูตในไทย แถมยังป่วยอย่างกับหมาอีก
Walks into the embassy says his name is Robert James Zacharias says he's dying says he needs to speak with somebody so I'm on a plane prontoตอนเดินอยู่ในสถานทูต เขาบอกว่าชื่อโรเบิร์ต เจมส์ แซ็คคาไรอัส บอกว่ากำลังจะตาย

embassy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使领馆[shǐ lǐng guǎn, ㄕˇ ㄌㄧㄥˇ ㄍㄨㄢˇ, 使领馆 / 使領館] embassy and consulate
大使馆[dà shǐ guǎn, ㄉㄚˋ ㄕˇ ㄍㄨㄢˇ, 大使馆 / 大使館] embassy

embassy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンバシー[, enbashi-] (n) embassy
代理大使[だいりたいし, dairitaishi] (n) charge d'affaires of embassy
大使館付き武官[たいしかんづきぶかん, taishikandukibukan] (n) military officer attached to embassy
使節[しせつ, shisetsu] (n,adj-no) envoy; embassy; mission; delegate; (P)
回訓[かいくん, kaikun] (n,vs) instructions sent in response to a question (from an embassy, consulate, etc.)
大使館[たいしかん, taishikan] (n) embassy; (P)
来館[らいかん, raikan] (n,vs) coming to an embassy, theatre, library, etc.

embassy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สถานเอกอัครราชทูต[n. exp.] (sathān ēk-a) EN: embassy FR: ambassade [f]
สถานเอกอัครราชทูตไทย [n. prop.] (Sathān Ēk-a) EN: Royal Thai Embassy FR: Ambassade Royale de Thaïlande [f]
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ …[n. prop.] (Sathān Ēk-a) EN: Royal Thai Embassy in … FR: Ambassade Royale de Thaïlande à … [f]
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ = สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซล[n. prop.] (Sathān Ēk-a) EN: Royal Thai Embassy in Brussels FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Bruxelles [f]
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์[n. prop.] (Sathān Ēk-a) EN: Royal Thai Embassy in Kuala Lumpur FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Kuala Lumpur [f]
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน[n. prop.] (Sathān Ēk-a) EN: Royal Thai Embassy in London FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Londres [f]
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมะนิลา[n. prop.] (Sathān Ēk-a) EN: Royal Thai Embassy in Manila FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Manille [f]
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก [n. prop.] (Sathān Ēk-a) EN: Royal Thai Embassy in Moskow FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Moscou [f]
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง[n. prop.] (Sathān Ēk-a) EN: Royal Thai Embassy in Beijing FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Pékin [f]
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส[n. prop.] (Sathān Ēk-a) EN: Royal Thai Embassy in Paris FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Paris [f]
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว[n. prop.] (Sathān Ēk-a) EN: Royal Thai Embassy in Tokyo FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Tokyo [f]
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา[n. prop.] (Sathān Ēk-a) EN: Royal thai Embassy in Vienna FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Vienne [f]
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี [n. prop.] (Sathān Ēk-a) EN: Royal Thai Embassy in Washington, D.C., FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Washington [f]
สถานทูต[n.] (sathānthūt) EN: embassy ; legation FR: ambassade [f] ; légation [f]
สถานทูตอเมริกา ; สถานทูตอเมริกัน[org.] (Sathānthūt ) EN: Embassy of the United States FR: Ambassade des États-Unis [f]
สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย [org.] (Sathānthūt ) EN: Embassy of the United States in Thailand FR: Ambassade des États-Unis en Thaïlande [f]
สถานทูตอังกฤษ[org.] (Sathānthūt ) EN: British Embassy FR: Ambassade de Grande-Bretagne [f]
สถานทูตอังกฤษประจำกรุงเทพฯ[org.] (Sathānthūt ) EN: British Embassy in Bangkok FR: Ambassade de Grande-Bretagne à Bangkpk [f]
สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย [org.] (Sathānthūt ) EN: British Embassy in Thailand FR: Ambassade de Grande-Bretagne en Thaïlande [f]
สถานทูตเบลเยียม = สถานทูตเบลเยี่ยม[org.] (Sathānthūt ) EN: Embassy of Belgium FR: Ambassade de Belgique [f]
สถานทูตบราซิล[org.] (Sathānthūt ) EN: Embassy of Brazil FR: Ambassade du Brésil [f]
สถานทูตชิลี[org.] (Sathānthūt ) EN: Embassy of Chile ; Chilean Embassy FR: Ambassade du Chili [m]
สถานทูตเดนมาร์ก[org.] (Sathānthūt ) EN: Embassy of Denmark ; Danish Embassy FR: Ambassade du Danemark [f]
สถานทูตฝรั่งเศส[org.] (Sathānthūt ) EN: Embassy of France FR: Ambassade de France [f]
สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย [org.] (Sathānthūt ) EN: Embassy of France in Thailand FR: Ambassade de France en Thaïlande [f]
สถานทูตฟิลิปปินส์[org.] (Sathānthūt ) EN: Embassy of the Philippines FR: Ambassade des Philippines [f]
สถานทูตฟินแลนด์[org.] (Sathānthūt ) EN: Embassy of Finland FR: Ambassade de Finlande [f]
สถานทูตอินเดีย[org.] (Sathānthūt ) EN: Embassy of India FR: Ambassade de l'Inde [f]
สถานทูตอิหร่าน[org.] (Sathānthūt ) EN: Embassy of Iran ; Iranian Embassy FR: Ambassade d'Iran [f]
สถานทูตอิตาลี[org.] (Sathānthūt ) EN: Embassy of Italy ; Italian Embassy FR: Ambassade d'Italie [f]
สถานทูตจีน[org.] (Sathānthūt ) EN: Embassy of China ; Chinese Embassy FR: Ambassade de Chine [f]
สถานทูตกัมพูชา[org.] (Sathānthūt ) EN: Embassy of Cambodia ; Cambodian Embassy FR: Ambassade du Cambodge [f]
สถานทูตเกาหลีเหนือ[org.] (Sathānthūt ) EN: Embassy of North Korea FR: Ambassade de Corée du Nord [f]
สถานทูตเกาหลีใต้[org.] (Sathānthūt ) EN: Embassy of South Korea FR: Ambassade de Corée du Sud [f]
สถานทูตกาตาร์[org.] (Sathānthūt ) EN: Embassy of Qatar ; Qatari Embassy FR: Ambassade du Qatar [f]
สถานทูตแคนาดา[org.] (Sathānthūt ) EN: Embassy of Canada FR: Ambassade du Canada [f]
สถานทูตกรีซ[org.] (Sathānthūt ) EN: Embassy of Greece ; Greek Embassy FR: Ambassade de Grèce [f]
สถานทูตลาว[org.] (Sathānthūt ) EN: Embassy of Laos ; Lao Embassy FR: Ambassade du Laos [f]
สถานทูตมาเลเซีย[org.] (Sathānthūt ) EN: Embassy of Malaysia ; Malaysian Embassy FR: Ambassade de Malaisie [f]
สถานทูตเนปาล[org.] (Sathānthūt ) EN: Embassy of Nepal ; Nepalese Embassy FR: Ambassade du Népal [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า embassy
Back to top