ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dressing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dressing*, -dressing-

dressing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dressing (n.) น้ำสลัด
dressing (n.) ผ้าปิดแผล Syn. gauze, lint
dressing down (idm.) การตำหนิ See also: การดุว่า
dressing gown (n.) เสื้อคลุมใส่ก่อนและหลังอาบน้ำ See also: เสื้อคลุมอาบน้ำ
dressing table (n.) โต๊ะเครื่องแป้ง See also: โต๊ะแต่งตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
dressing(เดรส'ซิง) n. การแต่งตัว,การตกแต่ง,สิ่งที่ตกแต่ง,เครื่องชูรส,ซอสอาหาร,เครื่องยัดไส้,สิ่งที่ใช้แต่งบาดแผล,ปุ๋ย,จัดแถว,ดุ,ด่า
dressing gownn. เสื้อคลุมสำหรับใส่นั่งเล่นหรือเวลาไปอาบน้ำ
dressingroomห้องแต่งตัว
English-Thai: Nontri Dictionary
dressing(n) การแต่งกาย,การตกแต่ง,การแต่งแผล,ซอสปรุงรส,เครื่องชูรส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dressing๑. การแต่งแผล๒. สิ่งแต่งแผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dressing tableโต๊ะเครื่องแป้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dressingการใช้ผ้าพันแผล,การทำแผล [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การตบแต่ง (n.) dressing See also: attiring, dressing up Syn. การแต่งตัว, การแต่งกาย
การแต่งกาย (n.) dressing See also: attiring, dressing up Syn. การแต่งตัว, การตบแต่ง
การแต่งตัว (n.) dressing See also: attiring, dressing up Syn. การแต่งกาย, การตบแต่ง
การแต่งเนื้อแต่งตัว (n.) dressing See also: attiring, dressing up Syn. การแต่งตัว, การแต่งกาย, การตบแต่ง
ห้องแต่งตัว (n.) dressing room
ห้องแต่งตัว (n.) dressing room
โต๊ะเครื่องแป้ง (n.) dressing table See also: dresser
อากัป (n.) dressing well
ผักชีโรยหน้า (n.) window dressing See also: gilding
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're dressing Hannah up to go out.พวกเขากำลังชุบโฉม ฮันนาห์
Come. I'll show you her dressing room.มาสิคะ ฉันจะพาชมห้องเเต่งตัว
When she finished her bath, she'd go into the bedroom and go over to the dressing table.เมื่อท่านอาบนํ้าเสร็จเเล้ว ก็จะเข้ามาที่ห้องนอนและตรงมาที่โต๊ะเครื่องแป้ง
You're dressing up. It's Halloween. All the other boys, they're firemen, policemen, they're Zorro or Batman.วันฮาโลวีน เด็กคนอื่นๆ เป็น ตำรวจ, นักผจญเพลิง, โซโร...
Wearing that wig, dressing up like a girl...ใส่วิก แล้วก็ใส่ชุดผู้หญิง
All kids like dressing up.เด็กๆก็งี้ ชอบแต่งตัว
They were messing with this Chinese girl in the dressing room.แกล้งอาหมวยคนนึงในห้องแต่งตัว
Right next to the rules about dressing up like a man and joining the army.ข้าจะให้ความชอบธรรมแก่เหล่าทหารหาญ ในระหว่างการเข้ารับใช้ราชการแผ่นดินในกองทัพ
I'm definitely gonna have an intimacy problem with you if you keep dressing like that.ผมคงมีปัญหาเรื่องนี้กับคุณ ถ้าหากคุณยังแต่งตัวแบบนี้
And your girlfriend, the voice of huckabees, is dressing like an Amish bag lady.และแฟนของคุณ เสียงของฮัคคาบี้ส์ - แต่งตัวเหมือนผู้หญิงอามิช - ผมเข้าใจแล้ว
Why don't you wait for me in the dressing room?ทำไมลูกไม่ไปรอแม่ที่ห้องแต่งตัวล่ะจ๊ะ
It's all clans and cliques in the dressing room. Innit. Luv?มันก็แบ่งพรรคแบ่งพวกกันทั้งนั้นละ

dressing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
梳妆室[shū zhuāng shì, ㄕㄨ ㄓㄨㄤ ㄕˋ, 梳妆室 / 梳妝室] boudoir; lady's dressing room
洗脸台[xǐ liǎn tái, ㄒㄧˇ ㄌㄧㄢˇ ㄊㄞˊ, 洗脸台 / 洗臉臺] commode; dressing table
梳妆台[shū zhuāng tái, ㄕㄨ ㄓㄨㄤ ㄊㄞˊ, 梳妆台 / 梳妝檯] dressing table
化粧室[huà zhuāng shì, ㄏㄨㄚˋ ㄓㄨㄤ ㄕˋ, 化粧室] powder room; (euphemism for) ladies' toilet; dressing room
止血垫[zhǐ xuè diàn, ㄓˇ ㄒㄩㄝˋ ㄉㄧㄢˋ, 止血垫 / 止血墊] dressing; pad to stop bleeding
调味汁[tiáo wèi zhī, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ ㄓ, 调味汁 / 調味汁] dressing; sauce
法式色拉酱[Fǎ shì sè lā jiàng, ㄈㄚˇ ㄕˋ ㄙㄜˋ ㄌㄚ ㄐㄧㄤˋ, 法式色拉酱 / 法式色拉醬] French dressing; vinaigrette
美发[měi fà, ㄇㄟˇ ㄈㄚˋ, 美发 / 美髮] hairdressing; beauty treatment
敷布[fū bù, ㄈㄨ ㄅㄨˋ, 敷布] medical dressing; bandage
敷料[fū liào, ㄈㄨ ㄌㄧㄠˋ, 敷料] medical dressing
敷裹[fū guǒ, ㄈㄨ ㄍㄨㄛˇ, 敷裹] medical dressing
凉拌[liáng bàn, ㄌㄧㄤˊ ㄅㄢˋ, 凉拌 / 涼拌] salad with dressing; cold vegetables dressed with sauce (e.g. cole slaw)
色拉酱[sè lā jiàng, ㄙㄜˋ ㄌㄚ ㄐㄧㄤˋ, 色拉酱 / 色拉醬] salad dressing; vinaigrette
调味[tiáo wèi, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ, 调味 / 調味] seasoning; condiment; flavoring; dressing; essences
调味料[tiáo wèi liào, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˋ, 调味料 / 調味料] seasoning; condiment; flavoring; dressing; essences
香精[xiāng jīng, ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄥ, 香精] seasoning; condiment; flavoring; dressing; essences
拌种[bàn zhǒng, ㄅㄢˋ ㄓㄨㄥˇ, 拌种 / 拌種] seed dressing

dressing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウインドードレッシング;ウィンドードレッシング[, uindo-doresshingu ; uindo-doresshingu] (n) window dressing
おめかし[, omekashi] (n,vs) dressing up
サラダドレッシング[, saradadoresshingu] (n) salad dressing
びしっと[, bishitto] (adv) (1) (on-mim) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well)
びしり[, bishiri] (adv-to) (1) (on-mim) (See びしっと) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well).
フレンチドレッシング[, furenchidoresshingu] (n) French dressing
化粧台[けしょうだい, keshoudai] (n) dressing table; dresser
化粧着[けしょうぎ, keshougi] (n) dressing gown
化粧部屋[けしょうべや, keshoubeya] (n) lavatory; dressing room
御飾り;お飾り[おかざり, okazari] (n) decorations; offerings; mere window dressing
掛け汁[かけじる, kakejiru] (n) gravy; dressing
更衣室[こういしつ, kouishitsu] (n) locker room; changing room; dressing room; (P)
楽屋[がくや, gakuya] (n) dressing room; green room; backstage; (P)
楽屋裏[がくやうら, gakuyaura] (n) (1) dressing room; green room; backstage; (2) (See 内情,内幕) inside story; confidential talk; hidden circumstances
異装[いそう, isou] (n) unusual clothing; strange way of dressing up; prohibited form of dress
着服[ちゃくふく(P);ちゃくぶく;ちゃくぼく(ok), chakufuku (P); chakubuku ; chakuboku (ok)] (n,vs) (1) dressing oneself; putting on clothes; (2) embezzlement; (P)
着流し[きながし, kinagashi] (n) dressing casually
粉飾決算[ふんしょくけっさん, funshokukessan] (n) window dressing settlement
綾綺殿[りょうきでん, ryoukiden] (n) (See 十七殿) pavilion housing the emperor's bathing quarters and dressing chamber (in Heian Palace)
脱衣室[だついしつ, datsuishitsu] (n) changing room; dressing room; locker room
製麻[せいま, seima] (n) flax (hemp) spinning; hemp dressing
身仕舞い[みじまい, mijimai] (n) dressing or outfitting oneself
身繕い;身づくろい[みづくろい, midukuroi] (n,vs) dressing oneself; personal grooming
選炭機[せんたんき, sentanki] (n) coal washing system; coal dressing machine; coal washer
部屋着[へやぎ, heyagi] (n) dressing gown; loungewear
あーた[, a-ta] (n) (sl) (See あんた) you (slang for anta, often used by a wife addressing her husband)
アドレシング[, adoreshingu] (n) {comp} addressing
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] (n) {comp} addressing exception
アドレッシング[, adoresshingu] (n) addressing
アドレッシングモード[, adoresshingumo-do] (n) {comp} addressing mode
インデックスアドレッシング[, indekkusuadoresshingu] (n) {comp} index addressing
オーバレイアドレッシング[, o-bareiadoresshingu] (n) {comp} overlay addressing
お召し;御召し;お召;御召[おめし, omeshi] (n) (1) (hon) summoning; calling; riding; wearing; dressing; clothing; (2) (abbr) (See 御召縮緬) (high-quality) silk crepe (fabric)
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] (n) {comp} global network addressing domain
コスプレ[, kosupure] (n) (abbr) (See コスチュームプレー) cosplay (dressing in costume, esp. as a manga character, etc.); (P)
セグメントアドレッシング[, segumentoadoresshingu] (n) {comp} segment addressing
セパレートアドレッシング[, separe-toadoresshingu] (n) {comp} separate addressing
ネットワークアドレス付与機関[ネットワークアドレスふよきかん, nettowa-kuadoresu fuyokikan] (n) {comp} network addressing authority
ピアアドレシッング[, piaadoreshitsungu] (n) {comp} peer addressing
[やつがれ, yatsugare] (pn,adj-no) (1) (male) I; me; (2) you (used addressing young children); (3) (See しもべ) manservant; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アドレシング[あどれしんぐ, adoreshingu] addressing
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] addressing exception
オーバレイアドレッシング[おーばれいあどれっしんぐ, o-bareiadoresshingu] overlay addressing
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain
セパレートアドレッシング[せぱれーとあどれっしんぐ, separe-toadoresshingu] separate addressing
ネットワークアドレス付与機関[ネットワークアドレスふよきかん, nettowa-kuadoresu fuyokikan] network addressing authority
ネットワークアドレス領域[ネットワークアドレスりょういき, nettowa-kuadoresu ryouiki] network addressing domain
ピアアドレシッング[ぴああどれしつんぐ, piaadoreshitsungu] peer addressing
メモリアドレシング[めもりあどれしんぐ, memoriadoreshingu] memory addressing
明示アドレシング[めいじアドレシング, meiji adoreshingu] explicit addressing
明示アドレス指定[めいじアドレスしてい, meiji adoresu shitei] explicit addressing
明示番地指定[めいじばんちしてい, meijibanchishitei] explicit addressing
暗示番地指定[あんじばんちしてい, anjibanchishitei] implied addressing
暗黙アドレシング[あんもくアドレシング, anmoku adoreshingu] implicit addressing
暗黙アドレス指定[あんもくアドレスしてい, anmoku adoresu shitei] implicit addressing

dressing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากัป[n.] (ākap) EN: dressing well FR: bon goût vestimentaire [m]
ห้องแต่งตัว[n. exp.] (hǿng taengt) EN: dressing room FR: dressing [m] ; dressing-room [m] ; vestiaire [m]
การแต่งเนื้อแต่งตัว[n. exp.] (kān taeng n) EN: dressing ; attiring ; dressing up FR:
การแต่งตัว[n.] (kān taengtū) EN: dressing FR: habillement [m]
การตกแต่งงบการเงิน[n. exp.] (kān toktaen) EN: window dressing FR:
การตบแต่ง[n.] (kān toptaen) EN: dressing FR: garnissage [m] ; parement [m] (vx)
คันฉ่อง[n.] (khanchǿng) EN: two-fold mirror ; dressing mirror ; cosmetic mirror FR: miroir [m]
น้ำมันสลัด[n.] (nāmmansalat) EN: salad oil ; French dressing FR: huile de salade [f]
น้ำสลัด[n.] (nāmsalat) EN: dressing ; salad dressing FR: vinaigrette [f] ; sauce pour salade [f] ; assaisonnement [m]
น้ำสลัดเทาส์ซันไอร์แลนด์[n. exp.] (nāmsalat Th) EN: Thousand Island dressing FR:
โต๊ะเครื่องแป้ง[n. exp.] (to khreūang) EN: dressing table ; dresser FR: coiffeuse [f] ; table de toilette [f] ; table de maquillage [m]
ร้านเสริมสวย[n. exp.] (rān soēmsūa) EN: beauty shop ; beauty parlor ; beauty salon ; ladies' hairdressing salon FR: salon de beauté [m] ; institut de beauté [m]

dressing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schminktisch {m}make-up table; dressing table
Richtbank {f} [techn.]body jig bench; dressing bench
Stützverband {m} [med.]support bandage; fixed dressing
Bademantel {m}dressing gown
Basisadressierung {f} [comp.]base addressing
Dressing {n}dressing
Garderobe {f}dressing room
Schlafrock {m}dressing gown
Umkleideraum {m}dressing room
Verbandszeug {n}dressing material
nur; bloß; rein {adv} | nur fürs Augemere | mere window-dressing
Mehrfachadressierung {f}multi addressing
Seiten-Adressierung {f}page addressing
Salatsoße {f}; Salatdressing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dressing
Back to top