ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

doubting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *doubting*, -doubting-

doubting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
doubting (adj.) น่าสงสัย See also: น่าคลางแคลงใจ
doubting Thomas (idm.) คนที่ไม่เชื่อสิ่งใดหากปราศจากข้อพิสูจน์ / หลักฐาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Good bye! Well, now. How about that, Mr. doubting mustafa?เอาล่ะ ทีนี้ เป็นอย่างไรบ้าง ท่านมุสตาฟาขี้สงสัย
It sounds to me like you're doubting your own ghost.คุณพูดเหมือนว่าคุณสงสัยอะไรในจิตของคุณเลย
Doubting others, doubting myself.ไม่เชื่อถือคนอื่น ไม่เชื่อถือตัวเอง
Are you doubting yourself in your old age?คุณกำลังสับสน ในอายุของคุณอยู่หรือเปล่า?
Didn't mean to make it sound like I'm doubting you.ไปเถอะ ไปเตรียมดินกัน ไม่อยากให้ฟังดูเหมือน ไม่มั่นใจในตัวนาย
He's obviously doubting her, um, pureness.เห็นได้ชัดว่าเขาสงสัยในความ เอ่อ... บริสุทธิ์น่ะ
I find myself doubting whether you were ever truly human.ผมหายข้องใจแล้วล่ะว่า คุณเป็นลูกผู้หญิงตัวจริง
Start doubting the choices they made, the right and wrong of it all.เริ่มสงสัยทางเลือกที่พวกเขาเลือก ทั้งหมดมันถูกหรือว่าผิดกันแน่
Are you doubting your mad skills?นี่เธอสงสัยฝีมือตัวเองงั้นเหรอ?
I've been doubting god. Are the V's demons or angels?ผมได้สงสัยในพระเจ้า ว่าพวกV เป็นปีศาจหรือ เทพกันแน่?
I was doubting that too.ฉันสงสัยอยู่แล้วเชียว
Are you doubting her feelings for you?ระแวงว่าเธอจะรวนเรใช่มั้ย

doubting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
疑い深い[うたがいぶかい, utagaibukai] (adj-i) doubting; distrustful; incredulous; suspicious

doubting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่ชอบมาพากล[adj.] (maichøpmāph) EN: suspicious ; mistrustful ; distrustful ; suspecting ; doubting ; dubious FR:

doubting ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zweifelnd {adj} | zweifelnder | am zweifelndstendoubting | more doubting | most doubting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า doubting
Back to top