ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

doghole

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *doghole*, -doghole-

doghole ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
doghole (n.) ที่อยู่ที่คับแคบและสกปรก Syn. doghutch
English-Thai: HOPE Dictionary
dogholeที่อยู่คับแคบ,ที่อยู่สกปรก

doghole ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โพรงสุนัข[n. exp.] (phrōng suna) EN: doghole FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า doghole
Back to top