ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disparity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disparity*, -disparity-

disparity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disparity (n.) ความไม่เหมือนกัน See also: ความแตกต่างกัน, ความไม่สอดคล้องกัน Syn. contradiction, deviation Ops. accord, correspondence
English-Thai: HOPE Dictionary
disparity(ดิสแพ'ริที) n. ความไม่เหมือนกัน,ความแตกต่างกัน, Syn. gap,difference
English-Thai: Nontri Dictionary
disparity(n) ความต่าง,ความไม่เสมอกัน,ความไม่เหมือนกัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disparityความแตกต่างกันเล็กน้อย [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And the disparity between the rich and the poor became even wider.ข้าไม่รู้หรอกนะว่ามันดีหรือมันแย่
He got a recent physical trauma. Could be a stressor. Wide disparity of victims.ร่างกายเขาบาดเจ็บเมื่อเร็วๆนี้ อาจก่อให้เกิดความเครียด เหยื่อมีความแตกต่างกัน
Well, a very large disparity in income can often have a detrimental effect on a relationship.รายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความสัมพันธ์เสมอ
I've never realized how large the language disparity was.ฉันรู้สึกถึงมันตลอดเวลา แต่ไม่เคยรู้ว่าช่องว่างมันจะมากขนาดนี้
We can't allow any disparity in race or physical type between you and the rest of the line up.เราจะปล่อยให้มีความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ หรือรูปร่างไม่ได้ ระหว่างคุณกับผู้ต้องสงสัยที่เหลือ
I recognize, Mr. Reese, that there's a disparity between how much I know about you and how much you know about me.ผมยอมรับ คุณรีส ว่ามีความไม่สอดคล้องกัน ระหว่างสิ่งที่ผมรู้เกี่ยวกับคุณ และสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับผม
Well, if they were related or having sex, there would probably be more of a connection and there might not be such a big disparity in their M.O.s.ถ้าเป็นญาติหรือมีเซ็กส์กัน มันอาจมีความเชื่อมโยงมากกว่านี้ และคงไม่มีเรื่อง ความแตกต่างในวิธีลงมือขนาดนี้
Identity disparity. Parents oppose or nature difference similar.เนเธฅเน‰เธงเธฃเธนเธ›เธฃเนˆเธฒเธ‡เน€เธ˜เธญเธฅเนˆเธฐ 8 7 6 เธซเธฃเธทเธญ 5
I think we age also no disparity.เธˆเธนเธšเธ™เธตเน‰เน€เธžเธตเธขเธ‡เธžเธญเธชเธณเธซเธฃเธฑเธš 10 เธ›เธตเธ—เธตเนˆเธœเนˆเธฒเธ™เธกเธฒ
I know I'm just a surgeon and you're a hotshot upstart administrator, but damn the rules, damn the system, damn our two foot height disparity, I want you.ฉันรู้ฉันเป็นแค่ศัลยแพทย์ และเธอเป็นผู้บริหารไฟแรงสุดสวย แต่ช่างหัวกฏเกณฑ์และระบบ

disparity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
两性差距[liáng xìng chǎ jù, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄔㄚˇ ㄐㄩˋ, 两性差距 / 兩性差距] disparity between the sexes
贫富差距[pín fù chā jù, ㄆㄧㄣˊ ㄈㄨˋ ㄔㄚ ㄐㄩˋ, 贫富差距 / 貧富差距] disparity between rich and poor
等差[děng chā, ㄉㄥˇ ㄔㄚ, 等差] degree of disparity; equal difference
差别[chā bié, ㄔㄚ ㄅㄧㄝˊ, 差别 / 差別] difference; disparity
差距[chā jù, ㄔㄚ ㄐㄩˋ, 差距] disparity; gap

disparity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不釣り合い;不釣合い[ふつりあい, futsuriai] (adj-na,n) unbalance; imbalance; asymmetry; disparity
官民格差[かんみんかくさ, kanminkakusa] (n) disparity (of income, pensions, etc.) between public and private employees
技術格差[ぎじゅつかくさ, gijutsukakusa] (n) disparity in technology; technological gap; technology gap
経済格差[けいざいかくさ, keizaikakusa] (n) economic disparity
貧富の差[ひんぷのさ, hinpunosa] (exp) disparity of wealth
軒輊[けんち, kenchi] (n,vs) high and low; disparity
不均等[ふきんとう, fukintou] (n) out of balance; imbalance; disparity; inequality
不均衡[ふきんこう, fukinkou] (adj-na,n) imbalance; disparity; out of balance; inequality; (P)
差異[さい, sai] (n) difference; disparity; (P)
格差[かくさ, kakusa] (n) qualitative difference; disparity; (P)

disparity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความแตกต่าง[n.] (khwām taēkt) EN: difference ; dissimilarity ; disparity ; contrast ; diversity ; variation ; distinction FR: différence [f] ; nuance [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disparity
Back to top