ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

detergent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *detergent*, -detergent-

detergent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
detergent (n.) ผงซักฟอก See also: สิ่งที่ใช้ชำระล้าง, น้ำยาทำความสะอาด Syn. antiseptic, sterilizer, cleanser Ops. contaminator, infectant
English-Thai: HOPE Dictionary
detergent(ดิเทอร์'เจินทฺ) n. ผงซักฟอก,สิ่งชำระล้าง (เช่น สบู่) adj. ซึ่งเป็นการชำระล้าง
English-Thai: Nontri Dictionary
detergent(adj) ซึ่งทำให้สะอาด,เป็นการชำระล้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
detergentสารชะล้าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
detergentสารซักฟอก, สารสังเคราะห์ชนิดหนึ่งใช้สำหรับการซักล้าง สามารถกำจัดสิ่งสกปรกและชำระล้างไขมันได้ดีทั้งในน้ำอ่อนและน้ำกระด้าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สารซักฟอก (n.) detergent
แฟ้บ (n.) detergent Syn. ผงซักฟอก
ผงซักฟอก (n.) powdered detergent See also: washing powder, washing compounds Syn. แฟ้บ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Industrial detergent matches the traces in the glue.พิสูจน์เรื่องกาวที่ใช้ได้แล้ว
They said this microbe looks more like a detergent or a reagent than a horse or a honeybee.ศาลบอกว่า จุลินทรีย์นี้ดูคล้าย สารเคมีจำพวกดีเทอร์เจนต์หรือรีเอเจนต์ มากกว่าเหมือนม้าหรือผึ้ง
Singingas we fetch the detergent box# Singing as we fetch the detergent box
It landed on the detergent box.มันตกลงไปอยู่ในกล่องผงซักฟอกนะ
Thinking about detergent and groceries...คิดถึงแต่กับผงซักฟอกและก็ของใช้ในบ้าน
It receives large chemical deliveries on a weekly basis-- detergent and such.มันเป็นที่ไว้รับเคมีมหาศาล เป็นประจำทุกอาทิตย์ ผงซักฟอกและอย่างที่เห็น
Well, based on my calculations, vibrating a solution of ammonia and detergent through a rapidly changing array of frequencies should dislodge the crystals from the bones.จากการคำนวนของผม การสั่นของ สารละลายแอมโมเนียและผงซักฟอก ที่เปลี่ยนความแรงอย่างรวดเร็ว น่าจะทำให้ผลึกหลุดออกจากกระดูก
Yes, and run triturated laundry detergent through the printer drum instead of toner.ทำไม อืม เพราะผงซักฟอกมีสารไทรซินสทิลบีน และเบนซ็อกเซโซลีน
Guy reeked of red meat, dishwashing detergent and tiger balm.กลิ่นเนื้อแดง กับน้ำยาล้างจาน
For God oven cleaner, or God detergent, or I don't know.สำหรับ น้ำยาล้างเตาอบพระเจ้า ผงซักฟอกพระเจ้า ไม่รู้สิ
Oh, hey. You must need detergent.คุณต้องใช้ไอ้นี่แน่ๆ
Well take a group of attainable but still inspirational people they are not supermodels they are kind of people just like you they're doing something for us whether they are having a certain kind of drink or they are using a certain laundry detergentเราหาคนกลุ่มหนึ่งที่ดูเป็นคนธรรมดา แต่เป็นคนมีเสน่ห์ ไม่ใช่พวกซูเปอร์โมเดล

detergent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洗涤剂[xǐ dí jì, ㄒㄧˇ ㄉㄧˊ ㄐㄧˋ, 洗涤剂 / 洗滌劑] cleaning agent; detergent
去垢剂[qù gòu jì, ㄑㄩˋ ㄍㄡˋ ㄐㄧˋ, 去垢剂 / 去垢劑] detergent
洗洁剂[xǐ jié jì, ㄒㄧˇ ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, 洗洁剂 / 洗潔劑] detergent
清洁剂[qīng jié jì, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, 清洁剂 / 清潔劑] detergent; cleaning solution
除垢剂[chú gòu jì, ㄔㄨˊ ㄍㄡˋ ㄐㄧˋ, 除垢剂 / 除垢劑] detergent
洗衣粉[xǐ yī fěn, ㄒㄧˇ ㄧ ㄈㄣˇ, 洗衣粉] laundry detergent
烷基苯磺酸钠[wán jī běn huáng suān nà, ㄨㄢˊ ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, 烷基苯磺酸钠 / 烷基苯磺酸鈉] sodium dodecylbenzene sulfonate (used as a bubbling agent in detergents)

detergent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中性洗剤[ちゅうせいせんざい, chuuseisenzai] (n) detergent
洗剤液[せんざいえき, senzaieki] (n) liquid detergent
洗濯石鹸[せんたくせっけん, sentakusekken] (n) laundry soap; detergent
洗濯粉[せんたくこ, sentakuko] (n) detergent
非イオン系合成洗剤[ひイオンけいごうせいせんざい, hi ion keigouseisenzai] (n) non-ionic detergent
サポニン[, saponin] (n) active substance from plants used in manufacture of soap, detergents and medication (ger
ソープレスソープ[, so-puresuso-pu] (n) (obsc) (See 合成洗剤) soapless soap (i.e. synthetic detergent)
合成洗剤[ごうせいせんざい, gouseisenzai] (n) synthetic detergent; (P)
洗剤[せんざい, senzai] (n) detergent; washing material; (P)
洗浄剤[せんじょうざい, senjouzai] (n) detergent; washing material; (P)

detergent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้ำยาล้างห้องน้ำ[n. exp.] (nāmyā lāng ) EN: FR: détergent liquide pour WC [m]
น้ำยาล้างจาน[n. exp.] (nāmyā lāng ) EN: detergent FR: liquide vaisselle [f] ; détergent à vaisselle [m] ; produit vaisselle [m]
ผงซักฟอก[n.] (phong sakfø) EN: detergent ; powdered detergent FR: détergent [m] ; lessive (en poudre) [f] ; poudre à lessiver [f] ; produit lessiviel [m] ; détersif [m]
สารซักฟอก[n.] (sān sakføk) EN: detergent FR: détergent [m]

detergent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tensid {n}surfactant; detergent
Detergens {n} [med.]detergent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า detergent
Back to top