ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

defensible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *defensible*, -defensible-

defensible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
defensible (adj.) ซึ่งสามารถป้องกันไว้ได้ See also: ซึ่งสามารถต้านทานได้
English-Thai: HOPE Dictionary
defensible(ดิเฟน'ซิเบิล) adj. ซึ่งต่อต้านการรุกรานได้,ซึ่งป้องกันได้,ซึ่งสามารถแก้ต่างหรือแก้คดีได้., See also: defensibility n. ดูdefensible
English-Thai: Nontri Dictionary
defensible(adj) ซึ่งป้องกันได้,ซึ่งแก้ตัวให้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The area's not one of the more defensible places in the building.ในอาคารไม่มีส่วนไหนที่สามารถป้องกันได้
So at least it's a defensible position.ตรงนี้น่าจะเป็นแนวป้องกันได้
SEALs are taught to minimize risk in the field, and this is one of the few defensible campsites with a view of the trail.ซีลจะสอนให้ลด ความเสี่ยงในข้อมูล และนี่คือหนึ่งในไม่กี่ที่ ที่เห็นทางเดิน
I mean, a defensible location is key.หมายถึง สิ่งสำคัญคือชัยภูมิที่มั่น
He's an accident. This is indefensible, captain.เขาเป็นตัวก่อเหตุ จะมาแก้ตัวแบบนี้ไม่ได้ ผู้กอง
Conditions such as these in a public facility are indefensible and reprehensible.Conditions such as these in a public facility are indefensible and reprehensible.
It may not be what you are used to, but it is defensible.ท่านอาจจะไม่คุ้ยเคยกับมัน แต่มันเป็น ที่ที่ปลอดภัย
It's the perfect location. Nearly undetectable, easily defensible.เป็นพื้นที่ ที่ดี ตรวจจับไม่ได้ ป้องกันก็ง่าย
It's defensible, good sight lines.ใช้ป้องกันตัวได้ มองเห็นได้ไกล
Yeah, but it's no fun to argue when only one side is morally defensible.ใช่ แต่มันไม่มีความสนุกเลย ที่จะเถียงในขณะที่อีกฝ่าย ไม่มีคุณธรรมเลย

defensible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
畜生道[ちくしょうどう, chikushoudou] (n) (1) {Buddh} (See 六道) animal realm; (2) unforgivable action; indefensible lifestyle; (3) incest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า defensible
Back to top