ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

custom-made

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *custom-made*, -custom-made-

custom-made ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
custom-made (adj.) ซึ่งสร้างตามคำสั่งเฉพาะของลูกค้าคนเดียว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I custom-made it for a famous movie star.ผมทำขายให้กับดาราชื่อดัง
I always spill red wine on my white custom-made shirt.ผมก็ทำไวน์เลอะเสื้อบ่อยๆ
It was custom-Made over on carson street.เป็นงานทำตามสั่งลูกค้า ที่ร้านถนนคาร์สัน
If someone had a present custom-made for me,เฮ้ , ถ้ามีบางคนพูดว่า " ฉันทำมันเพื่อคุณ "
That's odd. We had this custom-made a month ago.แปลกจัง เพิ่งสั่งตัดเดือนที่แล้วเอง
And I got custom-made New Directions jean jackets-และนี่สั่งทำพิเศษ แจ็คเก็ตหนังชื่อวง!
I got custom-made jean jackets.- เสื้อแจ็คเก็ตชื่อทีม
These custom-made lasers and measuring devices, called interferometers, are the heart of Cramer's time machine.เหล่านี้เลเซอร์ที่กำหนด เองทำเครื่องมือวัด เรียกว่า รบกวนเมตรs, เป็นหัวใจของเครื่อง เวลาที่ แครเมอ
I will be unleashing a set list custom-made for that panel of judges.ฉันจะปล่อยทีเด็ดของทีมฉัน ซึ่งปั้นมาให้เหมาะเหม็งกับคณะกรรมการ
His custom-made watches sell for hundreds of thousands of dollars.นาฬิกาที่กำหนดเองทำของเขาขาย สำหรับหลายร้อยหลายพันดอลลาร์
My atopic eczema requires custom-made silk pajamas.โรคผื่นแพ้ทำให้ผมต้องใช้ ชุดนอนผ้าไหมที่สั่งตัด
I've heard great things about his custom-made shirts.ฉันได้ยินเรื่องเยี่ยมๆเกี่ยวกับ ชุดพิเศษที่เค้าตัด

custom-made ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カスタムメイド;カスタムメード[, kasutamumeido ; kasutamume-do] (n) (See オーダーメイド) custom-made
注文服[ちゅうもんふく, chuumonfuku] (n) (See 既製服) custom-made clothing
特注品[とくちゅうひん, tokuchuuhin] (n) article specially made to order; made-to-measure (custom-made) article

custom-made ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maßanzug {f}tailor-made suit; custom-made suit [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า custom-made
Back to top