ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

curly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *curly*, -curly-

curly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
curly (adj.) ขดงอ
curly (adj.) หยักศก Syn. kinky, wavy, frizzy
English-Thai: HOPE Dictionary
curly(เคอร์'ลี) adj. งอ,หยิก,เป็นลอน, See also: curliness n. ดูcurly
curlycuen. ผมหยิกหรือผมเป็นลอนเล็ก ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
curly(adj) โค้ง,หยิก,เป็นลอน,งอ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยู่ยี่ (adj.) curly See also: wavy, twisted, frizzy, crimpy Syn. หงิกงอ, งอ, หงิก Ops. ตรง
หยิก (adj.) curly See also: wavy Syn. งอ, หงิก
หยิกงอ (adj.) curly See also: wavy, twisted, frizzy, crimpy Syn. หงิกงอ, งอ, หงิก, ยู่ยี่ Ops. ตรง
ผมหยิก (n.) curly hair See also: wavy hair, kinky hair Ops. ผมตรง
หยักศก (adj.) slightly curly Syn. หยักโศก Ops. เหยียดตรง
หยักโศก (adj.) slightly curly Ops. เหยียดตรง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My hair is actually curly so I have to straighten itจริงๆ แล้วผมของฉันหยักศก ฉันก็เลยยืดมันให้ตรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The one with the curly hair, Tonino Orlandoคนผมหยิกนั่นชื่อออร์แลนโด้ โทนิโอ้
They are: Larry, Moe, Curly Joe...มีแลร์รี่, โม, เคอร์รี่...
Teach them a lesson! Especially that curly hair!สั่งสอนมันซะบ้างสิครับ โดยเฉพาะไอ้หัวหยิกนั่นน่ะ
Harold, curly fries?ฮาร์โรล, มันฝรั่งทอดมั๊ย?
He had curly hair, and an earring on one sideผมหยิก แล้วก็ใส่ตุ้มหูข้างเดียว
It's those little curly wooden shavings you find in pencil sharpeners.มันก็พวกเศษไม้เล็กๆที่เราได้จากกบเหลาดินสอนะละ
Does he have blond, curly hair, straight, black hair, what?ผมเขาสีบลอนด์ หยิก ตรง หรือดำ แบบไหน
And I wish you didn't have the devil's curly hair.พ่อก็อยากให้ลูกผมไม่หยิก
Well, yours calls for minced curly leaf parsley.นั่นละ ของเธอชื่อ "เนื้อสับใส่ผักชีฝรั่งใบเล็ก"
She had a blue shirt and dark, curly hair?เธอใส่เสื้อสีน้ำเงินดำ ผมหยิกอะคะ?
The way you look, the way you walk, and your stupid curly hair!ทางที่นายมอง, ทางที่นายเดิน แล้วก็ไอ้หัวหยิกหยองนี่ด้วย!
Because I don't trust a man with curly hair.เพราะฉันไม่เชื่อถือผู้ชายที่ผมหยักศก

curly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大括号[dà kuò hào, ㄉㄚˋ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 大括号 / 大括號] braces; curly brackets { }
花括号[huā kuò hào, ㄏㄨㄚ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 花括号 / 花括號] braces; curly brackets { }

curly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーリーヘア[, ka-ri-hea] (n) curly hair
パンチパーマ[, panchipa-ma] (n) curly men's hairstyle, usu. associated with yakuza or delinquents (wasei
天パー[てんパー, ten pa-] (n) (abbr) (See 天然パーマ・てんねんパーマ) naturally curly hair
天然パーマ[てんねんパーマ, tennen pa-ma] (n) naturally curly hair
巻き毛;巻毛[まきげ, makige] (n) curl; curly hair; ringlet
巻き髪;巻髪[まきがみ, makigami] (n) curly hair; curled hair
癖っ毛;くせっ毛[くせっけ, kusekke] (n) (See 癖毛) kinky hair; frizzy hair; unruly hair; curly hair
癖毛;くせ毛[くせげ, kusege] (n) kinky hair; frizzy hair; unruly hair; curly hair
縮れ毛;ちぢれ毛[ちぢれげ, chidirege] (n) curly hair; kinky hair; frizzy hair
赤熊;赭熊[しゃぐま, shaguma] (n) (1) yak hair dyed red; red hair; (2) frizzled fake hair; curly fake hair
中かっこ[ちゅうかっこ, chuukakko] (n) {comp} (curly) braces
Japanese-English: COMDICT Dictionary
中かっこ[ちゅうかっこ, chuukakko] (curly) braces ({})

curly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งอหงิก[adj.] (ngø ngik) EN: contorted ; gnarled ; curly ; crinkled FR:
เป็นลอน[X] (pen løn) EN: curly ; wavy FR: ondulé
ผมหงิก[n. exp.] (phom ngik) EN: kinky hair ; curly hair FR:
ผมหยิก[n. exp.] (phom yik) EN: curly hair ; wavy hair ; kinky hair FR: cheveux frisés [mpl] ; cheveux bouclés [mpl] ; coiffure bouclée [f]
ผมหยิกหยักศก[n. exp.] (phom yik ya) EN: slightly curly hair FR: coiffure légèrement bouclée [f]
หยัก[adj.] (yak) EN: wavy ; serrated ; notched ; curly ; undulated FR: denté ; cranté
หยักศก[adj.] (yaksok) EN: slightly curly FR:
หยิก[adj.] (yik) EN: curly ; wavy ; kinky ; wooly ; frizzy FR: frisé ; crépu
หยิกงอ[adj.] (yik-ngø) EN: curly ; wavy ; twisted ; frizzy ; crimpy FR:
ผมดัด[n. exp.] (phom dat) EN: curly-haired FR: cheveux bouclés [mpl] ; cheveux frisés [mpl] ; cheveux ondulés [mpl]
ปุกปุย[adj.] (pukpui) EN: fluffy ; curly-haired ; bushy ; furry FR:

curly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kraus; lockig {adj} | krauser | am krausestencurly | more curly | most curly
Wuschelkopf {m}mop of curly hair; frizzy hair; fuzz; fuzzy head
Ringelschwanz {m}curly tail
kraushaarig {adj}curly haired

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า curly
Back to top