ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crush in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crush in*, -crush in-

crush in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crush in (phrv.) บังคับให้หยุด See also: ทำให้เลิกโดยใช้กำลัง Syn. bash in, beat in, stave in
crush in (phrv.) กระแทก See also: ฟาด, ชน Syn. crowd in
crush into (phrv.) บดให้ละเอียด See also: ขยี้ให้ละเอียด Syn. crush to
crush into (phrv.) เบียดเข้าไป Syn. crowd into
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crush Injuriesการบาดเจ็บจากการถูกกดหรือทับ,บาดเจ็บชนิดถูกบีบหรือบดทับ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've only had one other crush in my life.ชั้นเคยชอบผู้ชายครั้งหนึ่ง ในชีวิต.
I have the biggest crush in the world on her,ผมตกหลุมรักเธออย่างจัง
I used to have the worst crush in the world on you.ฉันเคยมีชะตาที่เลวร้ายที่สุดในโลก
Patient initially presented with crush injuries. I know you because Dr. Cuddy issued a memo.บอกว่าจะร่วมมือกับผมเต็มที่เหรอ?

crush in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขัดสี[v.] (khat sī) EN: mill ; grind or crush in a mill FR: moudre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crush in
Back to top