ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crucify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crucify*, -crucify-

crucify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crucify (vt.) ฆ่าโดยการตรึงกางเขน Syn. nail to the cross
English-Thai: HOPE Dictionary
crucify(ครู'ซิไฟ) {crucified,crucifying,crucifies} vt. ตรึงให้ตายบนไม้กางเขน,ประหัตประหาร,ทำให้ดับสิ้นด้วยความไม่เป็นธรรม, See also: crucifier n., Syn. torment,torture
English-Thai: Nontri Dictionary
crucify(vt) ตรึงไม้กางเขน,ขึงพืด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're charming, I'm Linky Link, They would crucify me if they found out, I'm the sports trivia king, I'm the super sports fan, you know?ผมไม่ใช่อย่างนั้น พวกเค้าจะตรึงกางเขนผม ถ้าพวกเค้ารู้ ผมเป็นราชาแห่งกีฬา แฟนพันธ์แท้กีฬา รู้มั้ย
Why are you trying to crucify me?ทำไมคุณถึงพยายามจะทำร้ายทำลายฉัน?
I found you because I wanted to crucify you in Times Square.ฉันมาพบแก เพราะว่าฉันอยากตรึงกางเขนแก ตรงไทม์สแควร์
They're gonna crucify us.. - พวกเขาคงตรึง กางเขนเราแน่
You go on TV, you start sweating, your voice cracks, they'll crucify you.พอคุณออกทีวี เหงื่อเริ่มออก เสียงคุณเริ่มแตก เขาก็จับคุณตรึงกางเขน
The country would Crucify us if word ever got outประเทศนี้คงตรึงกางเขนเราแน่ ถ้าเราไม่ทำแบบนี้
If this was Supernanny and we saw this morning on hidden home camera, Jo would crucify us.จริงจังนะ ถ้าสุดยอดแม่เลี้ยง เห็นเราในตอนเช้า.. ..ผ่านกล้องที่ซ่อนไว้ตามบ้าน คนที่รักคงจะตรึงกางเขนฉันแล้ว
All I'm saying is, Ubergirl makes for a great headline but people will swarm her with love today and crucify her tomorrow.ทั้งหมดที่ฉันพูด คือ สาวจอมพลัง และวันนี้คนก็จะรุมรักเธอ และจับเธอตรึงกางเขนวันพรุ่งนี้
The critics are gonna crucify me.พวกนักวิจารณ์ต้องจับผมตรึงไม้กางเขนแน่
You want me to help crucify my friend?คุณต้องการให้ผมช่วยกล่าวหาเพื่อนผมงั้นเหรอ
If Gannicus attempts to leave Capua, crucify him.หากความพยายาม Gannicus ที่จะออกจากปัว ตรึงเขา
Mama's proud, but Emily is gonna crucify you.คุณแม่ปลื้มค่ะ แต่เอ็มมิลี่ต้องฆ่าเธอแน่ๆ

crucify ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钉死[dìng sǐ, ㄉㄧㄥˋ ㄙˇ, 钉死 / 釘死] crucify

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crucify
Back to top