ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crossway

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crossway*, -crossway-

crossway ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crossway (n.) ทางแยก See also: ทางแยก Syn. crossroad
English-Thai: Nontri Dictionary
crossway(n) ทางแยก,ทางข้าม,สี่แยก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, Japonese, tell me the truth does your pussy run crossways?เฮ้ สาวยุ่น บอกหน่อยสิ น้องหนูของเธอ มันเป็นแฉกๆรึเปล่า?
Jap pussy runs crossways...น้องหนูของสาวยุ่น มันเป็นแฉกๆ
Crossways like that?แกมันหมูโสโครกปากเสีย

crossway ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
横に[よこに, yokoni] (adv) (1) horizontally; flat; (2) across; crossways; crosswise; sideways; abreast

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crossway
Back to top