ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cough up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cough up*, -cough up-

cough up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cough up (phrv.) ส่งเสียงไอ See also: กระแอมกระไอ Syn. cough out, spit up
cough up (phrv.) ทำอย่างไม่เต็มใจ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. cough out, spit up
cough up (phrv.) ยอมรับความผิด (คำไม่เป็นทางการ)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระอัก (v.) cough up See also: spit
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So get yourself back down with your disgraced badge to steamboat Willie, and have him cough up every name of every person on that boat coming off.ดังนั้น นั่งลงแล้วเอาความเสื่อมเสียของแกไปอยู่ที่ เรือสตรีมโบท และให้เขาจับตาดูชื่อทุกๆ ชื่อของคนบนเรือที่กำลังจะมาถึง
That kid I arrested-- he won't cough up his name.เด็กที่ฉันจับมา เขาไม่ยอมบอกชื่อ
And you will cough up the location.และนายจะคายตำแหน่งออกมา
Well, if you want people to cough up money,ใช่สิ ถ้าเธออยากให้คนเขาควักกระเป๋าจ่ายตังค์
No, she wouldn't cough up any details.ไม่ เขาไม่ยอมบอกรายละเอียด
Call me if you cough up a lung.โทรมาหาฉันด้วยแล้วกัน ถ้านายเป็นหวัด
In a sign of good faith, why don't you cough up the name and the address of the cheater girl?ด้วยความหวังดีนะ บอกชื่อกับที่อยู่ของสาวหลายใจมา
You know, I'm surprised that you got Gail Bertram to cough up for a second opinion on a closed case.รู้ไหม, ฉันแปลกใจนะ ที่คุณทำให้ เกล เบอร์เทิร์ม เกิดความคิดรอบที่สอง ในคดีที่ปิดไปแล้วได้
Then, you cough up the DVD and we go tell Abed you're back in your own bodies, so we can go do doable and passable banners.จากนั้นเธอก็เสกดีวีดีขึ้นมา และเราไปบอกอาเบด ว่าเธอคืนร่างเดิมเรียบร้อย แล้วเราก็จะได้กลับไปทำป้ายให้เสร็จ
I mean, you'll stop trying to cough up a lung and -- and -- and bumping into furniture?ฉันหมายถึงนายพยายามจะหยุดไอ และ--และ--และชนโน่นชนนี่อย่างเฟอร์นิเจอร์?
I can't deny I'm impressed you got H.M.G. to cough up for all this.ผมทึ่งที่คุณของบรัฐบาลมาสร้างงานนี้ได้
Cough up some spare cigarettes.บุหรี่จะทำให้ไอมากขึ้น

cough up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระอัก[v.] (kra-ak) EN: cough up ; spit FR: cracher
รากเลือด[v. exp.] (rāk leūat) EN: vomit blood ; spit blood ; cough up blood FR: vomir su sang ; cracher du sang

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cough up
Back to top