ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cast out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cast out*, -cast out-

cast out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cast out (phrv.) ทิ้ง See also: ละทิ้ง, เหวี่ยงทิ้ง, ขว้างทิ้ง Syn. throw away
cast out (phrv.) ทำให้ละทิ้งสังคม See also: ทำให้ออกจากสังคม Syn. throw out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you're gonna get out on some big water like the lakes or river, you're gonna need something that you can cast out there a pretty good ways.ถ้าอยากออกไปแม่น้ำกว้างๆ เหมือนทะเลสาบหรือแม่น้ำ ต้องมีสิ่ง ที่จะจับของเยี่ยมๆได้
They thought they knew how to cast out evil.พวกเค้าคิดว่าพวกเค้ารู้ ว่าขับไล่ปีศาจนั้นทำอย่างไร
Sadly, the alpha lion must cast out all failures.น่าเสียดายที่เจ้าป่า ต้องขับไล่ผู้แพ้
We have been cast out and hunted.เราได้รับการขับออกและล่า
In my name shall they cast out devils."ในนามของเรา เขาจะขับผีออก
Expel all Angels from Heaven, just as God cast out Lucifer.ขับไล่เทวดาทั้งหมดจากสวรรค์ เช่นเดียวกับที่พระเจ้าโยนลูซิเฟอร์ออกไป
I will see to it that they are cast out of this place.อีกไม่นานนี้ลูกจะจัดการเรื่องนี้ให้เอง พวกเขาจะถูกขับไล่ออกไป จากสถานที่แห่งนี้
Angels cast out of heaven condemned to live their lives alongside us mere mortals.เทพที่โดนขับออกจากสวรรค์ ต้องมาใช้ชีวิตกับพวกเรา มนุษย์ปุถุชนเดินดิน
Cast out of heaven this angel did not fall alone.เขาถูกขับจากสวรรค์ เเต่เทพองค์นี้ ไม่ได้ตกสวรรค์ตามลำพัง
I rebelled, I was cast out.ฉันกบฏ ฉันถูกไล่ออกมา
You rebelled. You were cast out.นายกบฏ นายก็ถูกไล่ออกมา
With slow motion playback. Add music to call to broadcast out.ฉายภาพช้าใส่ดนตรีลงไปหน่อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cast out
Back to top