ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

call up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *call up*, -call up-

call up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
call up (phrv.) ปลุกให้ตื่น See also: ทำให้ตื่น Syn. waken
call up (phrv.) โทรศัพท์หา See also: โทรหา Syn. ring up
call up (phrv.) สั่งให้เข้าประจำการในกองทัพ
call up (phrv.) ทำให้หวนนึกถึง Syn. bring back, come back, come back to
call up (phrv.) ทำให้มาถึง See also: เรียกให้มา Syn. raise from, raise up, rise from, summon up
call upon (phrv.) แวะเยี่ยม See also: เยี่ยมเยียน, แวะหา Syn. call on
call upon (phrv.) เลือก (ให้ทำบางสิ่ง)
call upon (phrv.) ใช้ See also: เรียกใช้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อโทรศัพท์ (v.) call up See also: telephone, phone, make a telephone call, put through Syn. โทรศัพท์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That card is said to call up the Devil.ไพ่ใบนี้บอกว่า กำลังจะมีปีศาจมา
Then I'll just call up your parentsงั้น ฉันจะโทรหาพ่อแม่ เธอนะ
Someone please call up his dadใครก็ได้ช่วยโทรเรียกพ่อเขาที
I need you to call up to the tower with a message for N727MG.ผมต้องการให้คุณโทรขึ้นไปที่หอบังคับการบิน ฝากข้อความถึงเที่ยวบิน N727MG.
Who do I call up for that?ผมควรโทรหาใครเรื่องนั้นดีล่ะ?
Tim, call up the new york guardทิม ติดต่อไปยัง หน่วยกู้ภัยนิวยอร์ค
Okay, I'll call up the cab company, see if we can retrace her whereabouts.โอเค ฉันจะโทรหาบริษัทแท๊กซี่ ดูสิว่าจะย้อนรอยเส้นทาง ที่คุณซานโทริไปได้ไหม
Look, now, we can either do this the right way, or I can call up the po-lice, let Miami's finest handle it.ทีนี้เราจะได้ทำเรื่องนี้ให้ถูกต้อง หรือจะให้โทรหาตำรวจ ให้ตำรวจไมอามี่จัดการ
If we had a phone in here, mate, you could call up the landlord and complain.ถ้ามีโทรศัพท์นายน่าจะไปฟ้อง_BAR_ เจ้าของบ้านนะ
All you have to do for me is call up to the scif room and tell them that your bosses are about to get their faces melted off.ทั้งหมดที่คุณต้องทำให้ฉัน ก็แค่โทรขึ้นไปที่ห้องรปภ. และบอกว่าพวกหัวหน้าของคุณ กำลังจะถูกเล่นงานแล้ว
Diana, call up Zurich.ไดอาน่า โทร.ไปที่ซูริค
Just call up my dad and say thanks but no thanks.แค่โทรหาพ่อฉันแล้วขอบคุณแต่ไม่ไปดีกว่า

call up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิกพยาน[v.] (boēkphayān) EN: put a witness on the stand ; introduce a witness ; produce a witness ; call up a witness FR: appeler un témoin
เกณฑ์[v.] (kēn) EN: conscript ; enlist ; recruit ; call up ; levy ; mobilize ; mobilise (Am.) ; requisition ; force ; drive ; urge ; enroll ; press ; push FR: réquisitionner ; enrôler
เยี่ยมเยียน[v.] (yīemyīen) EN: visit ; call upon ; wait on FR: visiter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า call up
Back to top