ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

buttery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *buttery*, -buttery-

buttery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
buttery (adj.) ทาเนย / เหมือนเนย / ประกอบด้วยเนย
English-Thai: HOPE Dictionary
butteryadj. คล้ายเนย,ทำด้วยเนย,ประจบสอพลอ n. ห้องเก็บเหล้า,ห้องขายอาหาร
buttery hatchn. ช่องหน้าต่างสำหรับส่งอาหาร
English-Thai: Nontri Dictionary
buttery(adj) เหมือนเนย,ทำด้วยเนย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's good for your system when you eat buttery popcorn.มันดีสำหรับระบบในร่างกาย เวลาที่เรากินป๊อปคอร์นที่เต็มไปด้วยเนยแบบนั้นน่ะ
As a going-away present here's a spray bottle of I Can't Believe It's Not Butter to keep that head-merken looking buttery fresh.และของขวัญการจากลา นี่ขวดสเปรย์ ที่ฉันไม่อยากเชื่อว่ามันไม่ใช่เนย มันทําให้หัวของนาย ดูเหมือนเนยสดเลยล่ะ
How can he still be so buttery...ทำไมเขาดุเลี่ยนๆเหมือนเดิมเลย
All the time, they is arguing about who will be the most pretty butteryflies.ตลอดเวลามันจะเถียงกันว่า ใครจะเป็นผีเสื้อตัวสวยที่สุด

buttery ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
食料貯蔵室[しょくりょうちょぞうしつ, shokuryouchozoushitsu] (n) larder; pantry; stillroom; buttery

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า buttery
Back to top