ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

butterscotch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *butterscotch*, -butterscotch-

butterscotch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
butterscotch (n.) ขนมหวานชนิดหนึ่ง
butterscotch (n.) ซอสชนิดหนึ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
butterscotchขนมหวานใส่เนย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The butterscotch ones are my favorite.รสบัทเทอร์สก็อตนี่ของโปรดฉันเลย
A lot of guys like butterscotch jellybeans.หลายคน เช่นขนม jellybeans
Sometimes, women don't like to give guys butterscotch jellybeans.บางครั้งผู้หญิงไม่ชอบที่จะ ให้พวก jellybeans ขนม
Dad, for my birthday can I have butterscotch jellybeans?พ่อสำหรับวันเกิดของฉันฉันสามารถ มีขนม jellybeans?
Smothered in butterscotch pudding and tater tot grease, so, this is for you, Hudson.ที่พอกด้วยพุดดิ้งเนยแล้วก็น้ำมันเครื่อง งั้นนี่สำหรับนาย ฮัดสัน
butterscotch pudding on mondays.มีรสบัตเตอร์สก๊อตช์ทุกวันจันทร์
Butterscotch scone?Butterscotch sconeไหม
Oh... are those butterscotch?บัตเตอร์สกอตช์ ใช่มั้ย?
Vanilla, tapioca, butterscotch.วานิลา,พุดดิ้งมันสำปะหลัง,บัตเตอร์สก็อตช์
This is butterscotch. I wanted vanilla.นี่มันบัตเตอร์สก็อตช์ จะเอาวนิลลา
I don't like butterscotch, I like vanilla.ฉันไม่ชอบบัตเตอร์สก็อตช์ ฉันชอบวนิลลา
"butterscotch jellybeans." TREY:"ขนม jellybeans." แต้ม:

butterscotch ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Butterbonbon {n}butterscotch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า butterscotch
Back to top