ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

buttercup

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *buttercup*, -buttercup-

buttercup ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
buttercup (n.) ต้นไม้ป่ามีดอกเล็กสีเหลือง รูปร่างเหมือนถ้วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Nothing gave Buttercup as much pleasure as ordering Westley around."ไม่มีอะไรสร้างความพึงพอใจให้บัตเตอร์คัพได้มากกว่า การได้สั่งให้เวสต์ลีย์วิ่งวุ่นทำโน่นทำนี่
"When Buttercup got the news that Westley was murdered..."เมื่อบัตเตอร์คัพได้ข่าวว่าเวสต์ลีย์ถูกฆ่าตายเสียแล้ว ...
GRANDFATHER: "Westley and Buttercup raced along the ravine floor."เวสต์ลีย์และบัตเตอร์คัพเดินทางผ่านก้นเหวอย่างรวดเร็ว
"And as dawn arose, Westley and Buttercup knew they were safe.เมื่อรุ่งอรุณมาถึง เวสต์ลีย์และบัตเตอร์คัพก็รู้ว่าตัวเองปลอดภัยแล้ว
I mean do you think your shareholders really care whether you're Billie Buttercup or not?คุณนึกหรือว่า ผู้ถือหุ้นเขาจะแคร์จริง ๆ ว่าคุณคือนายสมชายหรือนายสมศักดิ์?
Buttercup is marrying Humperdinck in a little less than half an hour, so all we have to do is get in, break up the wedding, steal the princess, make our escape.ดังนั้น พวกเราต้องเข้าไปข้างใน ทำลายงานแต่งงาน ลักพาตัวเจ้าหญิง แล้วหนีออกมา ...
"Buttercup was raised on a small farm in the country of Florin.บัตเตอร์คัพเป็นเจ้าของฟาร์มเล็กๆแห่งหนึ่ง ในเมืองฟลอริน
"It was a very emotional time for Buttercup."มันเป็นช่วงเวลาที่สะเทือนอารมณ์ สำหรับบัตเตอร์คัพ
My people, the Princess Buttercup!ประชาชนของเรา นี่เจ้าหญิงบัตเตอร์คัพ
GRANDFATHER: "Buttercup's emptiness consumed her.ความว่างเปล่ากัดกินบัตเตอร์คัพ
"Buttercup and Humperdinck were married.บัตเตอร์คัพและฮัมเปอร์ดิงค์เข้าพิธีแต่งงาน
"The King still lived, but Buttercup's nightmares were growing steadily worse."พระราชายังคงมีชีวิตอยู่ แต่ฝันของบัตเตอร์คัพกลับเลวร้ายลงเรื่อยๆ

buttercup ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毛茛[máo gèn, ㄇㄠˊ ㄍㄣˋ, 毛茛] buttercup

buttercup ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
田芥;田芥子[たがらし;タガラシ, tagarashi ; tagarashi] (n) (1) (uk) celery-leaved buttercup (Ranunculus sceleratus); cursed buttercup; (2) (See 種漬花) woodland bittercress (Cardamine flexuosa); wavy bittercress
西洋カボチャ;西洋南瓜[せいようカボチャ(西洋カボチャ);せいようかぼちゃ(西洋南瓜), seiyou kabocha ( seiyou kabocha ); seiyoukabocha ( seiyou kabocha )] (n) buttercup squash (Cucurbita maxima)
金鳳花[きんぽうげ, kinpouge] (n) a buttercup

buttercup ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hahnenfußgewächs {n}ranunculus; buttercup
Butterblume {f}buttercup

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า buttercup
Back to top