ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

businesswoman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *businesswoman*, -businesswoman-

businesswoman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
businesswoman (n.) หญิงนักธุรกิจ
English-Thai: HOPE Dictionary
businesswoman(-วู'เมิน) n. นักธุรกิจหญิง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักธุรกิจหญิง (n.) businesswoman
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just named you businesswoman of the year.เพิ่งแต่งตั้งให้แม่เป็นนักธุรกิจหญิงแห่งปี
Apparently, we've been named businesswoman of the year.ปรกฏว่าชั้นได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนักธุรกิจหญิงแห่งปี
Hell, I was even named businesswoman of the year.ฉันนะถูกเสนอชื่อเป็นนักธุรกิจหญิงแห่งปีด้วยซ้ำ
She could pass as a businesswoman or a co-Worker.ดูเหมือนนักธุรกิจหรือผู้หญิงทำงานมากกว่า
But now they are mine, and at the end of the day, you're a businesswoman with a product and I am a buyer.แต่ตอนนี้มันเป็นของผม และที่สุดแล้ว คุณก็เป็นนักธุรกิจหญิงที่มีสินค้า และผมก็เป็นผู้ซื้อ
I took it in advance as any good businesswoman would.ฉันหักล่วงหน้ามันเป็นคุณสมบัติของนักธุรกิจหญิงทั่วไป
I'm pretty sure a businesswoman like rainaฉันมั่นใจว่านักธุรกิจสาวสวยอย่างเรน่า
Richard, I'm a businesswoman now.ริชาร์ด ตอนนี้แม่เป็นนักธุรกิจ
Because of money, It appears that I made unni become a businesswoman , while I myself engage in arts.ฉันทำศิลปะ แต่ปล่อยให้พี่กลับไปเป็นแม่ค้าเพื่อเงิน
In one life she could be a suburban housewife, the next a businesswoman in New York..ในชาตินึงเธออาจเป็นแม่บ้านธรรมดา/ชาติหน้าเธออาจเป็นนักธุรกิจสาวในนิวยอร์ก
Because you're the smartest businesswoman I know.เพราะเธอเป็นผู้หญิงที่เก่งที่สุดที่ฉันรู้จัก
Who better for me to learn from than a young businesswoman like Blair, running her own company?ใครจะเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ ได้ดีไปกว่านักธุรกิจสาวอย่างแบลร์ ที่ประกอบกิจการของเธอเอง

businesswoman ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
女性実業家[じょせいじつぎょうか, joseijitsugyouka] (n) businesswoman
ビジネスウーマン[, bijinesuu-man] (n) businesswoman; female business-person

businesswoman ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักธุรกิจ[n.] (nakthurakit) EN: businessman ; businesswoman ; businesspeople ; business person FR: homme d'affaires [m] ; femme d'affaires [f] ; commerçant [m] ; commerçante [f] ; businessman [m] ; businesswoman [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า businesswoman
Back to top