ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bunny

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bunny*, -bunny-

bunny ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bunny (n.) คำเรียกกระต่าย (เด็กใช้เรียก) Syn. bunny rabbit
bunny rabbit (n.) คำเรียกกระต่าย (เด็กใช้เรียก)
bunny slope (n.) ที่ลาดชันสำหรับฝึกเล่นสกี
English-Thai: HOPE Dictionary
bunny(บัน'นี) n. กระต่าย,ลูกกระต่าย
English-Thai: Nontri Dictionary
bunny(n) กระต่าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your little bunny rabbit. You like your little bunny rabbit.เจ้ากระต่ายน้อย เธอมีกระต่ายน้อยนี่ด้วยนะ
Now Bunny does this for Jerry. She cooks for clients.บันนี่ทำอาหารให้ลูกค้าเจอร์รี่
And don't tell me Bunny and Jerry. Bunny and Jerry.อย่างของใคร บันนี่กับเจอร์รี่หรือ
Fuck Bunny and Jerry.- บันนี่กับเจอร์รี่ - ช่างหัวพวกเขา
The dust bunny got awayมัคคุโร คุโรสุเกะหนีไปแล้ว...
You the guys that Bunny called?ฉันเป็นห่วงอนาคตของเขา
[ Honey Bunny ] Hey, what is it?[น้ำผึ้งกระต่าย] Hey, มันคืออะไร?
All I've got at home is one pony and two dogs and four cats and six bunny rabbits and two parakeets and three canaries and a green parrot and a turtle and a silly old hamster.ที่บ้านก็มี ลูกม้าหนึ่งตัว สุนัขสองตัว แมวสี่ตัว และก็กระต่ายหกตัว นกแก้วเล็กสองตัว นกคานารี่สามตัว แล้วก็นกแก้วเขียว และก็เต่าอีกหนึ่ง
Maybe a bunny with one nut.บางทีกระต่ายกับยัยบ๊อง
Maybe it's just a really, really expensive bunny appendage.ถ้าเป็นเรื่องจริง, คงเป็นตีนกระต่ายที่แพงที่สุด
Hey, what's your bunny doing in the... (PHONE rings )เฮ้ กระต่ายน้อยของเธอไปทำอะไรตรงนั้น... ออฟฟิศแดเนียล มี๊ดค่ะ.
A bunny handkerchief?ผ้าเช็ดหน้าลายกระต่าย?

bunny ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
栗鼠[lì shǔ, ㄌㄧˋ ㄕㄨˇ, 栗鼠] bunny

bunny ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イースターバニー[, i-suta-bani-] (n) Easter bunny
バニーガール[, bani-ga-ru] (n) bunny girl
お馬鹿さん[おばかさん, obakasan] (n) silly person; dumb-bunny; dope
仮名漢字変換形日本文入力装置[かなかんじへんかんがたにほんぶんにゅうりょくそうち, kanakanjihenkangatanihonbunnyuuryokusouchi] (n) {comp} kana-to-kanji conversion Japanese input method
文繞[ぶんにょう, bunnyou] (n) (uk) kanji "literature" radical (radical 67)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
仮名漢字変換形日本文入力装置[かなかんじへんかんがたにほんぶんにゅうりょくそうち, kanakanjihenkangatanihonbunnyuuryokusouchi] kana-to-kanji conversion Japanese input method

bunny ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bunny Hop {n} (Fahrrad)bunny hop
Hase {m} (eigentlich: Kaninchen)bunny
Häschen {n}; junger Haseyoung hare; bunny; leveret
Osterhase {m}easter-bunny

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bunny
Back to top