ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bumf

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bumf*, -bumf-

bumf ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bumf (n.) ข้อมเขียน Syn. bumph
English-Thai: HOPE Dictionary
bumf(บัมฟ) n. กระดาษร่าง,หนังสือราชการ
English-Thai: Nontri Dictionary
bumf(n) หนังสือราชการ,กระดาษบันทึก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Like I'd know where to find people in this bumfuck town.บ้านนอกๆแบบนี้ ดาวจะไปหาใครได้ล่ะคะ
WitPro placed the Mitchells in the middle of bumfuck Nebraska, and somehow Trinity managed to track them down.มิทเชลพาครอบครัว หนีไปอยู่ที่ใจกลาง... ของเมืองเนบราสก้า แต่ทรินิตี้ก็ตามหาพวกเขาจนเจอ
Translation, he's a jealous-ass hater who's mad that I blew up, and he's a farmer out in bumfuck nowhere, but, you know, we all have our take.คนมันอิจฉาตาร้อนน่ะนะ และก็โกรธที่ผมดังระเบิด ก็เลยไปทำไร่ไกลในถิ่นทุรกันดาร แต่เราต่างก็มีมุมมองของตัวเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bumf
Back to top