ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bumbling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bumbling*, -bumbling-

bumbling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bumbling (adj.) ซึ่งทำผิดพลาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I must say, when I first saw you as a bumbling lawyer here in Bombay I never thought I'd greet you as a national hero.ต้องบอกว่าครั้งแรกที่เห็นคุณ เป็นทนายขี้บ่นในบอมเบย์ ผมไม่เคยคิดว่า คุณจะได้เป็นวีรบุรุษเลย
That was some rumbling, bumbling stumbling right there.กอดรัดฟัดเหวี่ยงกันสนุกสนานเหลือเกิน
Under her two terms, we now have... wiretaps, no gay marriage... not to mention her bumbling of the hurricane relief effort.ภายใต้เงื่อนไขของมัน ตอนนี้เรามี เครื่องมือดักฟัง ไม่มีเกย์แต่งงานกัน นี่ไม่พูดถึงอารมณ์ของมันที่ยังกับพายุเฮอริเคนนะ
And the bumbling Germans always lose.พวกเยอรมันที่งุ่มง่าม
Well, tomorrow night, the name Buster Moon will go down in entertainment history once and for all, as he and this bunch of bumbling amateurs attempt to re-stage the show that brought down his theater.แต่ว่า คืนวันพรุ่งนี้ ชื่อของบัสเตอร์ มูน จะจารึกในประวัติศาสตร์วงการบันเทิงอย่างแน่นอน... การแสดงสด

bumbling ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เงอะ[adj.] (ngoe) EN: bumbling ; clumsy ; cloddish ; awkward ; maladroit ; inept FR: gauche ; maladroit ; malhabile ; pataud
เงอะงะ[adj.] (ngoe-nga) EN: bumbling ; clumsy ; cloddish ; awkward ; maladroit ; inept FR: gauche ; maladroit ; malhabile ; pataud

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bumbling
Back to top