ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

broomstick

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *broomstick*, -broomstick-

broomstick ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
broomstick (n.) ไม้กวาดด้ามยาว
English-Thai: HOPE Dictionary
broomstickn. ด้ามไม้กวาด
English-Thai: Nontri Dictionary
broomstick(n) ด้ามไม้กวาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, once they're asleep hide them in the broomstick cupboard and pull out a few of their hairs and put on their uniforms.พอพวกเขานอนหลับผล็อย เอาไปซ่อนในตู้เก็บไม้กวาด ดึงผมมาสองสามเส้น และเอาเสื้อของพวกเขาใส่
His English bitch has a broomstick up her butt.งี่เง่า.. ยัยแก่ชาวอังกฤษนี่หน้าบึ้งทั้งวันเลย
Well, how about come and take a ride on the broomstick she bought us, eh, baby boy?งั้น ลองไปนั่งเล่นบนไม้กวาด ที่เธอเพิ่งซื้อให้เรากันมั้ยล่ะ พวกเด็กๆ ?
Well, all you need to play stickball is a broomstick and a ball.งั้น สิ่งที่คุณต้องการก็แค่ เล่นสติ๊กบอล ด้ามไม้ตีกับลูกบอล
We're gonna have to work on getting that broomstick out of your ass, babe.พิล่า เมทัลลี พิล่า เมทัลลี
What are you waiting for? Step up to your broomstick.มัวคอยอะไรกันอยู่ ทุกคนก้าวเข้ามาอยู่ด้านซ้ายของไม้กวาด
That's not just a broomstick, it's a Nimbus 2000!นี่ไม่ใช่ไม้กวาดธรรมดานะ ยี่ห้อนิมบัส รุ่น 2000
What's going on with Harry's broomstick?ไม้กวาดของแฮร์รี่เป็นอะไรไป
Go on! If Snape could catch it on that old broomstick, you can.ถ้าสเนปจับมันได้ตอนขี่อีแก่นั่น ก็หวานนาย
They take broomsticks, and they just like, whack, smash their hands.พวกที่ใช้ไม้กวาดด้ามยาวๆน่ะ และพวกนั้นก็เหมือนจะฟาดไปแรง ไพ่ในมือเลยพาล่มจม
I was hoping to find you in the Three Broomsticks!คิดว่าจะเจอคุณ ในร้านไม้กวาดสามอันซะอีก
The Three Broomsticks and I go way back, further than I care to admit.โอ้.. สมัยก่อนร้านนี้ เป็นร้านประจำของฉันเลยหละ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า broomstick
Back to top