ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

broom

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *broom*, -broom-

broom ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
broom (vt.) กวาด
broom (n.) ไม้กวาด Syn. besom
broom (n.) ข้าวฟ่าง
broomstick (n.) ไม้กวาดด้ามยาว
English-Thai: HOPE Dictionary
broom(บรูม) {broomed,brooming,brooms} n. ไม้กวาด,ข้าราชการที่รับตำแหน่งใหม่ vt. ปัดกวาด, See also: broomy,adj.
broomcornn. ต้นที่มีใบยาว ใช้ทำไม้กวาด
broomstickn. ด้ามไม้กวาด
English-Thai: Nontri Dictionary
broom(n) ไม้กวาด
broomstick(n) ด้ามไม้กวาด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brooms and brushesไม้กวาดและแปรง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม้กวาด (n.) broom
ไม้กวาด (n.) broom
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Аnd as you sweeр the room lmagine that the broom ls someone that you love and soon you'll find you're danсing to the tuneและเป็นคุณกวาดห้องพัก ลองจินตนาการว่าไม้กวาด คือคนที่คุณรักและเร็ว ๆ นี้
They talked about their rotten kids... and about beating them with broom handles and belts.เธอคุยกันเรื่องไอพวกลูกระยำ ตีพวกเขาด้วย ไม้กวาดและเข็มขัด
Will you please get a broom and sweep up?นายช่วยเอาไม้กวาด มาจัดการได้ไหม ?
I mean, how hard is it to push a motherfuckin' broom around?เป็นชั้นชั้นเปิดก้นไปนานแล้ว
Come on now, hurry up. Stick your hand over the broom and say, "Up."เร็วเข้า เร็ว ๆ หน่อย ยื่นมือขวา ออกมาเหนือไม้กวาด แล้วพูด ลอย
Keep your broom steady, hover for a moment then lean forward slightly and touch back down.ให้ไม้กวาดทรงตัว ลอยตัวอยู่สักครู่ แล้วโน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อร่อนลง
If I see a single broom in the air the one riding it will be expelled before they can say Quidditch.คนขี่จะถูกไล่ออกจากฮอกวอตส์ ก่อนพูดว่าควิดดิชจบ
When you fell, your broom sort of blew into the Whomping Willow, and... .ตอนที่นายตกลงมา... ไม้กวาดนายน่ะ.. มันปลิวไปทางต้นวิลโลว์จอมหวด
I almost made it with "British Guy" in a broom closet.ฉันกำลังจะ มีอะไรๆกับหนุ่ม ลูกครึ่ง อังกฤษ-สวีเดน มาในตู้เก็บไม้กวาด
This looks like a broom right?ดูเหมือนไม้กวาดใช่มั้ย
Yeah, we'll need about two minutes to broom the area.ขอเก็บกวาดอีก 2 นาที
Let's fly my broom to the stars aboveLet's fly my broom to the stars above

broom ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新官上任三把火[xīn guān shàng rèn sān bǎ huǒ, ㄒㄧㄣ ㄍㄨㄢ ㄕㄤˋ ㄖㄣˋ ㄙㄢ ㄅㄚˇ ㄏㄨㄛˇ, 新官上任三把火] the new boss cracks the whip three times; a new broom sweeps clean; fig. vigorous new policies
[sào, ㄙㄠˋ, 埽] broom; dike
[zhǒu, ㄓㄡˇ, 帚] broom
[sào, ㄙㄠˋ, 扫 / 掃] broom
扫帚[sào zhou, ㄙㄠˋ ㄓㄡ˙, 扫帚 / 掃帚] broom
扫把[sào ba, ㄙㄠˋ ㄅㄚ˙, 扫把 / 掃把] broom
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, 笤] broom
[huì, ㄏㄨㄟˋ, 篲] broom
[shǔ, ㄕㄨˇ, 黍] broomcorn millet; glutinous millet

broom ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブルーム[, buru-mu] (n) broom
手箒[てぼうき, tebouki] (n) whisk broom
梛筏[なぎいかだ;ナギイカダ, nagiikada ; nagiikada] (n) (uk) butcher's broom (Ruscus aculeatus)
玉箒[たまははき;たまばはき, tamahahaki ; tamabahaki] (n) broom; broom cypress
竹箒;高箒[たけぼうき(竹箒);たかぼうき, takebouki ( takebouki ); takabouki] (n) bamboo broom
草箒[くさぼうき, kusabouki] (n) broom
連玉(ateji)[れだま;レダマ, redama ; redama] (n) (uk) Spanish broom (Spartium junceum) (spa
金雀児(ateji);金雀枝(ateji)[えにしだ;エニシダ, enishida ; enishida] (n) (uk) (orig. from Spanish 'hiniesta') common broom (Cytisus scoparius, Genista scoparia); Scotch broom; English broom
浜靫[はまうつぼ;ハホウツボ, hamautsubo ; hahoutsubo] (n) broomrape (Orobanche coerulescens)
部室[ぶしつ, bushitsu] (n) clubroom

broom ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กราด[n.] (krāt) EN: broom FR:
ไม้กวาด[n.] (māi kwāt) EN: broom FR: balai [m] ; ramon [m] (vx)
ไม้กวาดดอกหญ้า[n. exp.] (māi kwāt dø) EN: straw broom FR: balai paille de riz [m]
ไม้กวาดทางมะพร้าว[n. exp.] (māi kwāt th) EN: coconut broom ; garden broom FR: balai en fibre de coco [m]
พุ่มแจ้[n. exp.] (phum jaē) EN: witches broom FR:

broom ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ginster {m} [bot.]broom

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า broom
Back to top