ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

broccoli

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *broccoli*, -broccoli-

broccoli ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
broccoli (n.) ต้นบร็อคโคลี่
English-Thai: HOPE Dictionary
broccoli(บรอค'คะลี) n. ต้นบรอคโคลี่ซึ่งคล้ายกระหล่ำปลี อยู่ในพืชตระกูลมัสตาร์ด
English-Thai: Nontri Dictionary
broccoli(n) ผักบรอคโคลี
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broccoliบรอกโคลี [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That, my dear brother, is a cheese fondue... accompanied by a compote of broccoli and prunes.คุณน้องขา นั้นคือ ชีสฟองดู ไงคะ แต่งหน้าด้วย บร็อคโคลี่ และพรุน
Look at the wall. Think of broccoli and bad bingo cards.มองไปที่กำแพง คิดถึง บล็อคโคลี่ แล้วก็ ได้การ์ดบิงโกที่ไม่ดี
Finish that broccoli now!กินบร็อคโคลี่ให้หมดเดี๋ยวนี้!
Okay, if I just admit that I ordered the garden delight to be preachy and superior, could I pick off this broccoli and replace it with some of your pepperoni?แม่ นี่คือโคลอี้ สวัสดี
Yeah, you're Mr. Broccoli Head. It's not that bad.ใช่ ,นายคือ นายหัวบล็อคโคลี มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นซะหน่อย
Maybe you'll actually eat your broccoli today.บางทีวันนี้หนูอาจจะ กินบรอคโคลี่ได้แล้วนะ
Broccoli has always been hard for me to say. Broccoli.บร็อคได้รับเสมอยาก สำหรับผมที่จะบอกว่า ผักชนิดหนึ่ง
Broccoli rabe last week was delicious.เบบี้บร็อคโคลี่อาทิตย์ที่แล้วก็อร่อย
But what I really like is some... shh... broccoli.แต่ที่ฉันชอบที่สุดคือ... ชู่วส์ บร็อคโคลี
Tomato, daikon, broccoli, squash, carrot...มะขือเทศ ไดคอน บล๊อคเคอลี่ สควอช แครอท...
Well, I wouldn't talk about my wife either if I'd had a few too many bourbons, got behind the wheel, and turned a beautiful young woman into a piece of broccoli.ฉันก็จะไม่พูดถึง เกี่ยวกับเมียผม ถ้าฉันได้ดื่มเหล้า เบอร์เบิ้นนิดหน่อย ขับรถ
The broccoli-cheese casserole?บล๊อคโคลี่ ชีส ใส่เข้าไปตอนไหนล่ะ

broccoli ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
芥兰牛肉[jiè lán niú ròu, ㄐㄧㄝˋ ㄌㄢˊ ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ, 芥兰牛肉 / 芥蘭牛肉] beef with broccoli
椰菜[yē cài, ㄧㄝ ㄘㄞˋ, 椰菜] broccoli
西兰花[xī lán huā, ㄒㄧ ㄌㄢˊ ㄏㄨㄚ, 西兰花 / 西蘭花] broccoli
青花菜[qīng huā cài, ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄚ ㄘㄞˋ, 青花菜] broccoli
甘蓝[gān lán, ㄍㄢ ㄌㄢˊ, 甘蓝 / 甘藍] cabbage; Chinese broccoli; gai larn

broccoli ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブロコリ;ブロッコリー;ブロッコリ[, burokori ; burokkori-; burokkori] (n) broccoli

broccoli ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรอกโคลี[n.] (brǿkkhōlī) EN: Broccoli FR: brocoli
กะหล่ำดอก[n. exp.] (kalam døk) EN: cauliflower ; Heading Broccoli FR: chou-fleur [m]
กะหล่ำเจดีย์ ; กะหล่ำดอกเจดีย์[n. exp.] (kalam jēdī ) EN: romanesco broccoli ; Roman cauliflower ; broccolo romanesco ; romanesque cauliflower ; romanesco ; pagoda cauliflower FR:
กะหล่ำต้น[n. exp.] (kalam ton) EN: cauliflower ; Heading Broccoli FR: chou-fleur [m]
คะน้า[n.] (khanā) EN: kale ; Chinese kale ; Chinese broccoli ; Brassica alboglabra FR: broccoli chinois [m] ; Brassica alboglabra
คะน้าหมูชิ้น[n. exp.] (khanā mū ch) EN: pork with Chinese broccoli FR:
คะน้าหมูกรอบ[n. exp.] (khanā mū kr) EN: fried crispy pork with Chinese broccoli FR:
คะน้าปลาเค็ม [n. exp.] (khanā plā k) EN: salty fish stir fry with Chinese broccoli FR:

broccoli ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brokkoli {m}; Broccoli
Blumenkohlkoralle {f}; Broccolikoralle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า broccoli
Back to top