ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brethren

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brethren*, -brethren-

brethren ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brethren (n.) พี่น้อง Syn. brother
English-Thai: HOPE Dictionary
brethren(เบรธ'ริน) n. ดูbrothers
English-Thai: Nontri Dictionary
brethren(n) พี่น้องที่นับถือกันเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You and your brethren possess what is not rightfully yours.แกและเหล่าภราดร ครอบครองสิ่งที่ไม่ใช่ของแก
Against East India Trading Company, what value is the Brethren Court?ท่านคือเซาเฟ็ง, จอมโจรสลัดแห่งสิงคโปร์ ผู้โด่งดังยุคที่โจรสลัดรุ่งเรือง กัปตันคนกล้าที่แล่นเรือ อยู่ในน่านน้ำเสรี ยุคที่คลื่นไม่ได้วัดกันที่ความสูง...
Did your friend mention where the Brethren Court are meeting?เราเหยียบเรื่องนี้ไว้ก่อนดีกว่า
The Brethren Court is called. Leave you alone for a minute, look what happens.ทำไมข้าต้องแล่นเรือไปกับพวกเจ้าด้วย?
The Brethren Court is a-gathering at Shipwreck Cove.โจรสลัดมารวมตัวกันเพื่อสู้ แบ็คเก็ต เจ้าก็เป็นโจรสลัด
Summoning the Brethren Court, then, is it?โลกเราเคยกว้างใหญ่กว่านี้
Regarding the Brethren Court, no doubt.แน่นอน เป็นการแลกเปลี่ยนที่ดี
I intend to release her. But for that I need the Brethren Court.เจ้าอ้วนหัวล้านหน้าตาไม่รับแขก กับพื่อนหุ่นไม้จิ้มฟันตาหลุด
And that is not the Brethren Court, is it?เจ้าสร้างปัญหา ไม่ได้ทำให้เรารอด
The Brethren Court intends to release her.ศาลโจรสลัดตั้งใจจะปล่อยนาง
I convene this, the Fourth Brethren Court.ข้าขอเปิดศาล วันพุธ ชุมนุมโจรสลัด ครั้งที่ 4
But when the First Court met, the Brethren were to a one skint broke.แต่พอประชุมศาลแรก พลพรรคโจรสลัดไม่มีตังซักคนเดียว

brethren ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弟兄们[dì xiōng men, ㄉㄧˋ ㄒㄩㄥ ㄇㄣ˙, 弟兄们 / 弟兄們] brethren
兄弟[xiōng dì, ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, 兄弟] brothers; brethren
哥们[gē men, ㄍㄜ ㄇㄣ˙, 哥们 / 哥們] Brothers!; brethren; friend (colloq.); brother (diminutive form of address between males)

brethren ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
同胞[どうほう(P);どうぼう;はらから, douhou (P); doubou ; harakara] (n) brethren; brothers; fellow countrymen; fellowman; compatriot; (P)

brethren ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เถรคาถา[n.] (thērakhāthā) EN: Psalms of the Brethren ; Verses of the Elders ; [name of the eighth division of the Khuddaka Nikaya] FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brethren
Back to top