ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

branded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *branded*, -branded-

branded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
branded (adj.) ซึ่งสร้างจากบริษัทมีชื่อเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can't you see that all those words will be branded in my memory and eating deeper eternally while you are at peace?ไม่เข้าใจหรือไร ว่าคำพูดเหล่านั้น จะสลักอยู่ในความทรงจำฉัน และกัดกันตัวฉันลึกลงไป
Women branded by men are like cattle waiting to be slaughtered.ผู้หญิงถูกตีตราโดยผู้ชาย เหมือนสัตว์ในคอกรอโดนเชือด
Kraven who was richly rewarded for not only setting the great blaze but for returning with evidence of the Lycan master's demise the branded skin, cut from Lucian's very arm.ผีดูดเลือดคนเดียวที่ลอดชีวิต/คราเว่น ผู้ที่ได้รางวัลอย่างงาม/ไม่ใช่แค่การยืนอยู่บนเปลวเพลิง แต่เพื่อกลับมาด้วยหลักฐานจากการตายของลูเซียน
If you take that a branded environment such as a Disney World or a Disneyland is a logical extension of that brand.... สิ่งแวดล้อมของเครื่องหมายการค้า เช่น ดิสนีย์เวิลด์หรือดิสนีย์แลนด์ คือส่วนขยายทางตรรกะของเครื่องหมายการค้านั่นเอง
And that's where you see the truly imperialist aspirations of branding which is about building these privatized branded cocoons.และนั่นคือที่ที่คุณได้เห็นความทะเยอทะยาน แบบจักรวรรดินิยมของเครื่องหมายการค้า ซึ่งกำลังสร้างรังดักแด้ที่มีเครื่องหมายการค้าของเอกชนขึ้นมา
Why we should buy your branded drugs at five, 10, 20 times the price.ว่าทำไมเราจึงควรซื้อยาพวกนี้ ซึ่งราคาแพงเกินจริงเป็น 10, 20 เท่า
Now with his brother's blood on his hands, vengeance had branded itself in Mathayus' heart.ตอนนี้ เลือดของน้องชายที่เปื้อนมือเขา เหมือนความแค้น ที่สลักอยู่ในหัวใจของ มัซทายอัส
Because long after you're executed... they'll still have to go through life with your name branded across their foreheads.โดยมีชื่อนาย เหมือนสลักเป็นตราบาปอยู่บนหน้าผาก เด็ก
1668. The church kidnapped four Illuminati scientists and branded each one of them on the chest with the symbol of the cross.ใน 1668, รัสเซีย kidnapped นักวิทยาศาสตร์สี่แสงสว่าง
Not the one the romans branded me with.ไม่ใช่ชื่อที่พวกโรมันตั้งให้
You found this branded on a dead man's neck?จากสงครามโลกครั้งที่ 2 เธอเจอสัญลักษณ์นี้บนคอพวกมันเหรอ
If you're branded a sympathizer?ถ้าลูกยังขืน เห็นอกเห็นใจเธอ

branded ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
烙印を押される[らくいんをおされる, rakuinwoosareru] (exp,v1) to be branded a ...; to be labelled a ...
無印[むじるし, mujirushi] (adj-no) unlabeled; unbranded
無印商品[むじるししょうひん, mujirushishouhin] (n) unbranded goods

branded ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พะยี่ห้อ[adj.] (pha yīhø) EN: branded FR:
ผีเสื้อกระดำแถบเพศ[n. exp.] (phīseūa kra) EN: Branded Darkle FR:
ผีเสื้อหนอนม้วนใบข้าวธรรมดา[n. exp.] (phīseūa nøn) EN: Common Branded Swift FR:
เรียกว่าเป็น[adj.] (rīek wā pen) EN: branded FR:
ผีเสื้อจรกาขีดเดียว[n. exp.] (phīseūa jøn) EN: Long-branded Blue Crow FR:
ผีเสื้อจรกาสองขีด[n. exp.] (phīseūa jøn) EN: Double-branded Blue Crow FR:

branded ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Markenartikel {m}branded article

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า branded
Back to top