ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brain-dead

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brain-dead*, -brain-dead-

brain-dead ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brain-dead (adj.) สมองและส่วนสำคัญไม่ทำงาน
brain-dead (adj.) โง่เง่ามาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"What are you, brain-dead from talking to too many Raider fans?คุณสมองตายรึไง คุยกับ แฟนๆไรเดอร์มากไปมั้ง
'Cause you're a stupid, brain-Dead dick?เพราะว่านายมันเป็นไอ้โง่สมองตายใช่มั้ย
Wherever there's a brain-dead woman in need of expensive life support her husband doesn't want, I'll be there.ที่ไหนก็ตามที่มี ผู้หญิงสมองตาย ที่ต้องระบบช่วยชีวิต ราคาแพง ที่สามีเธอไม่ต้องการจ่าย ผมจะอยู่ที่นั่น
A brain-dead patient like this could be one in a million.คนไข้ที่สมองตายแบบนี้ อาจจะมีแค่หนึ่งในล้าน
Borderline brain-dead moron!ปัญญาอ่อน สมองตายอยู่ชายแดน
Jonathan is brain-dead.โจนาธานเป็นสมองที่ตายแล้ว
He's brain-Dead,eric.เขาสมองตายแล้ว อีริค
After she was determined brain-dead, her mother made the decision to take her off life support.หลังจากหมอบอกว่าสมองเธอตายแล้ว แม่ของเธอตัดสินใจ เอาเครื่องช่วยชีวิตออก
Brain-dead. Big difference.สมองตาย ไม่เหมือนกันซะหน่อย
She may never wake up. I believe she's brain-dead.เธออาจจะไม่ฟื้นขึ้นมาอีก เนื่องจากสมองของเธอได้รับบาดเจ็บสาหัส
Sam. What, do you think I'm brain-dead?แซม อะไร นายคิดว่าฉันสมองตายรึไง

brain-dead ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
脳死移植[のうしいしょく, noushiishoku] (n) organ transplant from a brain-dead donor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brain-dead
Back to top