ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bottomless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bottomless*, -bottomless-

bottomless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bottomless (adj.) ลึกมาก
English-Thai: HOPE Dictionary
bottomlessadj. สุดที่หยั่งถึง,ไม่มีก้น,ลึกจนไม่อาจหยั่งได้,ลึกลับ,วัดไม่ได้,ไร้ขอบเขต
English-Thai: Nontri Dictionary
bottomless(adj) ลึกมาก,หยั่งไม่ถึง,ไร้ขอบเขต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"twilit by the glow from the bottomless pit...เขารู้สึกถึงความร้อนที่ปะทุจากก้นรู
It's a bottomless pit, Veronica.มันยากที่จะหยั่งถึง, เวอโรนิกา
And hole up with chuck. Ah, yes, the bottomless minibarและเก็บตัวกับชัค อ้อ ใช่ มินิบาร์ที่ของไม่มีวันหมด
I always liked toplessness. Well, I'm starting... the bottomless trend.จริงเหรอ ฉันชอบให้เปลือยช่วงบนนะ นั่น...
Hence, the bottomless party.เทรนด์เปลือยช่วงล่างกัน ก็เลยมี ปาร์ตี้เปลือยช่วงล่าง
We try to power growth like a bottomless oven that demands more and more fuel.เราต้องการพลังงาน เหมือนเตาอบที่มีรูรั่ว ซึ่งต้องการเชื้อเพลิงมากขึ้นเรื่อยๆ
A bottomless pit of darkness and indifference, infinite in its nothingness, as if I never existed at all and I never would again.อย่างสุดหยั่งในความมืดมิด และไม่มีความแตกต่างใดๆ ไร้จุดสิ้นสุดในความว่างเปล่า ราวกับผมไม่เคยปรากฎตัวอยู่เลย และผมจะไม่เป็น อย่างนั้นอีกต่อไปแล้ว
Egg rolls, dumplings, bottomless wok, and you get your picture taken on the big marble horse out front.ใช่ ปอเปี๊ยะ ซาลาเปา อาหารทอดนับไม่ถ้วน ใช่ และนายได้ถ่ายรูป บนม้าหินอ่อนตัวโตข้างหน้า
I'm just saying that at Breadstix they have bottomless salad bowls, they refill your salad until you leave or pass out.ฉันแค่อยากบอกว่าที่ร้านBreadstix พวกเขาเสริฟสลัดไม่อั้น พนักงานจะเติมสลัดให้เะอเรื่อยๆ จนกว่าเธอจะออกจากร้านหรือหมดสติ
You know, find a bottomless pit and drop it in.รู้ไหม หาหลุมลึกๆ แล้วก็หย่อนมันลงซะ
And I promised you bottomless mimosas at that bistro you love downtown.และผมก็สัญญาว่าจะพาไปดื่ม ที่ร้านนั่น คุณรักย่านกลางเมืองจะตาย
And yet, it wasn't the quill itself, but the ink that captured the dark one, harvested from the rarest species of squid from the bottom of a bottomless ocean... impossible to find unless you're a mermaid... or me.และต่อจากนั้น มันไม่ใช่ปากกาขนนกหรอก มันคือหมึกต่างหากที่จับตัวดาร์ควัน

bottomless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欲壑难填[yù hè nán tián, ㄩˋ ㄏㄜˋ ㄋㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, 欲壑难填 / 慾壑難填] bottomless pit of desire (成语 saw); insatiable greed; carnal cravings are never satisfied and are a main obstruction on the path to enlightenment
无底[wú dǐ, ˊ ㄉㄧˇ, 无底 / 無底] bottomless

bottomless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボトムレス[, botomuresu] (n) bottomless
千仭の谷[せんじんのたに, senjinnotani] (n) bottomless ravine
底抜け[そこぬけ, sokonuke] (adj-na,n) bottomless
底知れぬ[そこしれぬ, sokoshirenu] (exp,adj-f) bottomless
飲み放題[のみほうだい, nomihoudai] (exp,adj-no) all you can drink; bottomless cup
底無し[そこなし, sokonashi] (n) bottomless; endlessly deep; infinite

bottomless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลึก[adj.] (leuk) EN: deep ; profound ; bottomless ; abstruse FR: profond

bottomless ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unergründlich; unerschöpflich {adj} | unergründlicher; unerschöpflicher | am unergründlichsten; am unerschöpflichstenbottomless | more bottomless | most bottomless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bottomless
Back to top