ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bolus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bolus*, -bolus-

bolus ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bolus (n.) ปริมาณที่กลืน Syn. amount passed down throat
English-Thai: HOPE Dictionary
bolus(โบ'ลัส) n. เม็ดยาขนาดใหญ่
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bolusการฉีดเข้าหลอดเลือดให้หมดทุกครั้ง,อาหารที่บดละเอียดแล้ว,อาหารที่เคี้ยวแล้ว,อาหารที่ถูกปั้นเป็นคำๆ,ก้อนอาหาร,ฉีดอินซูลินขนาดสูงครั้งเดียว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยาลูกกลอน (n.) bolus Ops. ชนิด, เม็ด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bolus him with 500 saline.ส่งตรวจเลือดและเกลือแร่ ให้น้ำเกลือเข้าเส้นเลือด 500 (ซีซี)
Which means arrhythmia, Massive pulmonary embolus, or cerebral bleed.ซึ่งหมายถึงหัวใจเต้นผิดจังหวะ, เต้นแรง หลอดเลือดแดงพัลโมนารีย์อุดตันจากลิ่มเลือด หรือไม่ก็มีเลือดออกในสมอง
There's an air embolus in her heart.มีฟองอากาศอยู่ในหัวใจเธอ
Cardio is on its way,and we can find the source of the embolus this way.หมอหัวใจกำลังมา แล้วเราสามารถหาแหล่งที่มาของอากาศจากตรงนี้
No,he's not gonna fire me because the last time that i did an open thoracotomy for an embolus was with him in his o.R.ไม่ เขาจะไม่ไล่ฉันออกเพราะว่า ครั้งสุดท้ายที่ฉันทำ thoracotomy เพื่อเอาอากาศออก เขาอยู่ด้วย ในห้องผ่าตัดเขา
You know what? I rocked that embolus.รูอะไรไหม ฉันเจ๋งมากกับฟองอากาศนั่น
She's sucking in air. You have an air embolus.เธอกำลังจะดูดอากาศเข้าไป คุณจะได้ฟองอากาศอุดตันในเส้นเลือด

bolus ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
塞栓[そくせん, sokusen] (n,adj-no) embolus; abnormal substance (i.e. air) circulating in the blood

bolus ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลูกกลอน[n.] (lūkkløn) EN: ball of medicine which is swallowed whole ; bolus FR:
ยาลูกกลอน[n.] (yālūkkløn) EN: herb medicine in the form of a ball for swallowing ; bolus FR:

bolus ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diskuswerfer {m} (antike Statue)discobolus

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bolus
Back to top