ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

boll

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *boll*, -boll-

boll ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
boll (n.) ส่วนของต้นฝ้ายที่มีเมล็ด
bollard (n.) เสาที่ใช้ผูกเชือกเรือ
bollocking (n.) การตะคอก
bollocks (n.) ความไร้สาระ
bollocks (n.) อัณฑะชาย
English-Thai: HOPE Dictionary
boll(โบล) n. ผักเมล็ดพืชที่กลม เช่น สมอฝ้ายหรือสมอป่าน
boll weeviln. (โบล วี'เวิล) n. แมลงปีกแข็งที่กินต้นฝ้าย
bollix(บอล'ลิคช) vt. งุ่มง่าม,เซ่อซ่า,ทำให้ยุ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bollสมอฝ้าย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boll Weevilหนอนเจาะสมอฝ้าย [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dr Boll has stated that only droids will be affected by the bomb's electron field.ดร.โบลระบุว่ามีเพียงดรอยด์เท่านั้นที่จะได้รับ ผลกระทบจากสนามอิเล็กตรอนของระเบิด
Yes, you fucking do! Bollocks!ใช่คุณร่วมเพศทำอะไร Bollocks!
...spend a bit more time together. - Bollocks.ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากกว่านี้
Over here! Come on. Oh, bollocks.เธ”เธนเธ—เธตเนˆเธ„เธญเธ‚เธญเธ‡เน€เธ‚เธฒเธชเธด เนƒเธซเน‰เธ•เธฒเธขเน€เธ–เธญเธฐ
You know, it'll be the usual bollocks, everyone will get pissed.มันก็ไอ้งานน่าเบื่ออย่างเดิม แล้วทุกคนก็อารมณ์เสีย
Do you believe that load of bollocks?คุณเชื่อไอ้เรื่องไร้สาระนี่ไหม?
I won't have this getting any more bollixed up than it already is.ฉันไม่ต้องการให้เกิดเรื่องบ้าบออะไร มากกว่าที่เป็นอยู่
Good evening. Can I get a bottle of chilled Bollinger Grand Annee and the beluga caviar?สวัสดี ช่วยจัด Bollinger Grand Anne ให้ผมซักขวด
Is there some special school where you people... learn to talk that bollocks?นี่พวกคุณ... ไปหัดพูดจาไร้สาระมาจากไหนกัน?
Bollocks! I must have lost him.สายเขาคงหลุดไปแล้ว อาแมนด้า...
We got a *bollo* on Little Chino.เราจับตาลิตเติ้ลชิโน่อยู่
Everyone in bollywood does, got you!ทุกคนในฮอลีวูดบอกอย่างนั้น คุณเข้าใจแล้ว ใช่มั้ย!

boll ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吐絮[tǔ xù, ㄊㄨˇ ㄒㄩˋ, 吐絮] cotton boll splits open and reveals its white interior
宝莱坞[Bǎo lái wù, ㄅㄠˇ ㄌㄞˊ ˋ, 宝莱坞 / 寶萊塢] Bollywood (film industry based in Mumbai, India)

boll ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒズボラ;ヒズボッラー;ヘズボラ;ヘズボッラー[, hizubora ; hizuborra-; hezubora ; hezuborra-] (n) Hizbollah; Hezbollah; Hisbollah; Hizballah
ボラード[, bora-do] (n) bollard

boll ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หนอนฝ้าย[n. exp.] (nøn fāi) EN: boll weevil FR:
บอลลีวู้ด = บอลลีวูด[n. prop.] (Bølliwūt = ) EN: Bollywood FR: Bollywood
ขา[n.] (khā) EN: leg ; limb ; foot FR: jambe [f] ; membre inférieur [m] ; pied [m] ; patte [f] ; guibolle [f] (fam.) ; guibole [f] (fam.) ; gambette [f] (fam.)

boll ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bollwerk {n} | Bollwerke
Bolles Lorbeertaube {f} [ornith.]Bolle's Pigeon
Poller {m}bollard [Br.]; pile
Eier {pl}bollocks [slang]
Festung {f}; Bollwerk

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า boll
Back to top