ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bloodless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bloodless*, -bloodless-

bloodless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bloodless (adj.) ไร้เลือด
English-Thai: Nontri Dictionary
bloodless(adj) ไม่มีเลือด,ซีด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bloodless๑. ไร้เลือด๒. ไม่เสียเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bloodlessไม่มีเม็ดเลือดแดง [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I guess that's what happens when your fiancé tries to slice you up into small bloodless pieces.มันคงเป็นอย่างนี้ เมื่อคู่หมั้นคุณ อยากจะหั่นคุณเป็นชิ้นๆ
I guess that's what happens when your fiancé tries to slice you up into small bloodless pieces.มันคงต้องเป็นแบบนี้ เมื่อคู่หมั้นของคุณ พยายามจะหั่นคุณเป็นก้อนเนื้อที่ปราศจากเลือด
You're one to talk, you bloodless, money-grubbing freak.ก็ได้แต่พูดแหละ นังคนบ้าเงิน
Corneal transplants are bloodless. It means apple's gonna be fine.การปลูกถ่ายแก้วตาไม่มีเลือดนี่ ซึ่งหมายถึง รายนี้คงไม่มีปัญหา

bloodless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
無血[むけつ, muketsu] (n,adj-no) bloodless
無血革命[むけつかくめい, muketsukakumei] (n) bloodless revolution
血の気が無い;血の気がない[ちのけがない, chinokeganai] (exp,adj-i) pale; bloodless
血の気の無い;血の気のない[ちのけのない, chinokenonai] (exp) pale; bloodless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bloodless
Back to top