ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blazer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blazer*, -blazer-

blazer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blazer (n.) สิ่งที่ลุกโพลง
English-Thai: HOPE Dictionary
blazer(เบล'เซอะ) n. สิ่งที่ลุกสว่างโชติช่วง,ผู้แพร่กระจาย,ผู้ประกาศ
English-Thai: Nontri Dictionary
blazer(n) เสื้อสามารถ,ผู้ประกาศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The suspect used a stolen blazer to case the dock.And another property.
That's very blazer and chinos.นั่นมันเป็นอะไรที่ลุกโชง และสีกากีมาก
You're such a cutie pie with your blazer and your pants.เธอน่ารักมากเลย เวลาใส่เสื้อคลุมกับกางเกงนั่น
Last week I hid a dope vintage blazer in the back of a nightstand, and here it is!อาทิตย์ที่แล้ว ฉันซ่อนเสื้อวินเทจไว้ ที่หลังแผงขายของ มันอยู่นี่ไง
He can wear a little blazer to school.เขาใส่เบลเซอร์ไปโรงเรียนได้ด้วยนะ
I just called for a tip on how to get red wine out of my blazer piping, and he would not stop going on about it.ชั้นโทรไปถามเบลนว่า จะเอาไวน์แดงที่เลอะเสื้ออยู่ออกได้ยังไง และเค้าพูดถึงมันให้ชั้นฟังไม่หยุดเลยล่ะ
Every time I walk through a high school door with a blazer and tie,ทุกครั้งที่ผมเดินผ่านประตูโรงเรียนมัธยม พร้อมกับเสื้อเรียบๆ กับเนคไท
Wow! Look who left his blue blazer in the closet.ว้าว ดูสิว่าใครทิ้งเครื่องแบบสีฟ้าในตู้เสื้อผ้า
I'll tell you what. There's a K5 Blazer...Yeah, story of my Iife, too.
I was asking your friend here in the nice blazer, with the blonde.ฉันกำลังถามเพื่อนของนายที่นั่งอยู่ที่นี่ ในคลับกับแม่สาวผมบลอนด์นั่น
I prefer to be somewhere where "Do not disturb" is standard policy and where I don't have to pull money to tip every day, as grateful as I am to the boys in the burgundy blazers.ฉันอยากอยู่ในที่ที่ "การหเามรบกวน" เป็น นโยบายมาตรฐาน และที่ซึ่งฉันไม่ต้องจ่ายทิปทุกวัน
Dude, I know you're a big deal at Dalton or whatever, but we don't wear blazers here, so have a seat- I'm trying to give a pep talk.นี่นาย ฉันรู้ว่านาย เป็นใหญ่ที่เดลตัน หรืออะไรก็ตามแต่ แต่ที่นี่เราไม่ได้ใส่เสื้อสูท ฉะนั้นนั่งลงไปเถอะ ฉันพยายามจะพูดกระตุ้นคนอื่นๆ

blazer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブレザーコート[, bureza-ko-to] (n) blazer coat
ブレザー[, bureza-] (n) blazer; (P)
先駆者[せんくしゃ, senkusha] (n) pioneer; trailblazer; groundbreaker; pathfinder; herald; forerunner
草分け[くさわけ, kusawake] (n) pioneer; pathfinder; originator; founder; trailblazer; (P)

blazer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้ริเริ่ม[n. exp.] (phū riroēm) EN: pioneer ; innovator ; trailblazer ; initiator ; originator FR: pionnier [m] ; précurseur [m] ; innovateur [m] ; initiateur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blazer
Back to top