ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

black magic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *black magic*, -black magic-

black magic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
black magic (n.) เวทมนตร์ชั่วร้าย See also: คาถาที่ใช้ในทางชั่วร้าย, คุณไสย Syn. conjuration, enchantment
English-Thai: HOPE Dictionary
black magicn. เวทมนตร์,คาถา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุณ (n.) black magic See also: witchcraft, sorcery
ไสยศาสตร์ (n.) black magic Syn. ไสยเวท Ops. วิทยาศาสตร์
ของขึ้น (n.) black magic; voodoo See also: witchcraft
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A fuckin' black magic marker!fuckin 'เครื่องหมายมายากลสีดำ!
That old black magic called love.นั่นคือมนต์ดำอันเก่าแก่ ที่มีชื่อเรียกว่า... ความรัก
Loving that old black magic called loveความรักหมุนให้ฉันเข้าไป ความรัก มนต์ดำอันเก่าแก่..
And this is where he waves his black magic wand.ตอนนี้แหละที่เขาจะเริ่มแกว่งไม้วิเศษ
Lord Henry Blackwood, you are sentenced to death for the practice of black magic the unholy murder of five innocent young women and an attempted murder of a sixth.ลอร์ด เฮนรี่ แบล็ควู๊ด คุณถูกตัดสินประหาร ด้วยข้อหาว่าใช้มนต์ดำ การฆาตกรรมโหด หญิงสาวบริสุทธิ์ 5 ราย
Aged 30, he's got his own little black magic cult derived on the writings of Aleister Crowley.อายุ 30 ปี เขามีลัทธิไสยศาสตร์เล็กๆเป็นของตัวเอง มีผลงานเขียนพ่อมดดำอเลสเตอร์ โครวลีย์
I meant more like, uh, you know, black magic or hoodoo.ผมหมายถึงแบบนี้มากกว่า มนต์ดำหรือไม่ก็วูดู เขาตลกดีจริงๆ เขาเป็นตัวตลก
There was a lot about black magic and demons.มันมีการกล่าวถึง มนต์ดำกับปีศาจอยู่มาก
We don't need to pour black magic on top of them.ไม่จำเป็นต้องเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับ มนตร์ดำเข้าไปอีก
I didn't ask for black magic dreams.ข้าก็ไม่ได้ขอให้ตนเอง ฝันเกี่ยวกับมนตร์ดำเสียหน่อย
About a book of black magic written by King Solomon, filled with rituals that can conjure 72 demons he trapped in Hell.เกี่ยวกับหนังสือมนตร์ดำ ที่เขียนโดยกษัตริย์โซโลมอน เต็มไปด้วยเรื่องราวของพิธีกรรมต่างๆ ที่สามารถเรียกวิญญาญปิศาจทั้ง 72 ตน ที่เขากักขังอยู่ในนรกขึ้นมาได้
So, I've been looking into local black magic and occult connections.ดังนั้นผมเลยลองค้นหา เรื่องมนต์มืด และการเชื่อมโยงอย่างลี้ลับ

black magic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブラックマジック[, burakkumajikku] (n) black magic
黒魔術[くろまじゅつ, kuromajutsu] (n) black magic
グリモワール;グリモア[, gurimowa-ru ; gurimoa] (n) grimoire; manual of black magic; book of magic and spells
妖術[ようじゅつ, youjutsu] (n) black magic; black art; witchcraft; sorcery
魔術[まじゅつ, majutsu] (n,adj-no) (1) black magic; sorcery; (2) magic tricks; juggling; (P)

black magic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ของขึ้น[n.] (khøngkheun) EN: black magic ; voodoo ; witchcraft FR:
คุณไสย[X] (khun sai) EN: black magic FR:
ลมเพลมพัด[n.] (lomphēlomph) EN: illness believed to be due to black magic FR:
ไสยศาสตร์[n.] (saiyasāt) EN: superstition ; the black arts ; black magic ; superstitious principles FR:
ไสยเวท[n.] (saiyawēt) EN: the black arts ; black magic ; superstitious principles FR:
ถูกกระทำ[v.] (thūkkratham) EN: be a victim of black magic ; hex ; curse ; be put under a spell FR:
เวทมนตร์[n.] (wētmon) EN: magic ; sorcery ; incantation ; spell ; black magic ; witchcraft FR: magie [f] ; sorcellerie [f]
โดนของ[v. exp.] (dōn khøng) EN: be affected by a spell/black magic FR:
หมอผี[n.] (møphī) EN: sorcerer ; ghost doctor ; black magician ; voodoo doctor ; spirit doctor ; exorcist ; shaman FR: sorcier [m] ; guérisseur [m] ; chamane [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า black magic
Back to top