ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bistro

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bistro*, -bistro-

bistro ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bistro (n.) ร้านอาหารขนาดเล็ก
English-Thai: Nontri Dictionary
bistro(n) ร้านเหล้าเล็กๆ,ร้านอาหารเล็กๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Listen, I'm going to drop Zoe off at Dolores'... and I'll meet you at the Bistro in 20.ฉันจะพาโซอี้ไปที่ร้านของโดโรเลส อีก 20 นาที เจอกันที่บิสโทร
The next night, I took her out to this little bistro in Brooklyn.คืนต่อมา พ่อก็พาเธอไปที่ร้านเล็กๆ แห่งหนึ่งในบรู๊คลิน
There's a lovely little bistro down the street.มีร้านอาหารเล็ก ๆ น่ารักอยู่ตรงสุดถนน
I'm the manager of il Bistro Vino. Happy anniversary.ผมเป็นผู้จัดการ อิล บริสโต้ วิโน่ นี่ สุขสันต์วันครบรอบ นี่เป็นของกำนัลจากทางร้าน
There is a new French bistro in town and an art opening that got amazing reviews.มีร้านเปิดใหม่ ชื่อบริสโตอยู่ในเมือง.. ...และแกลอรี่ที่ชื่อเสียงดีมาก
You know, DB Bistro is looking for a new line cook. Wow.คุณรู้ไหม ร้านดีบี บริสโท กำลังมองหาพ่อครัวคนใหม่
And I promised you bottomless mimosas at that bistro you love downtown.และผมก็สัญญาว่าจะพาไปดื่ม ที่ร้านนั่น คุณรักย่านกลางเมืองจะตาย
Some whoop-de-do spot named the River Bistro.ที่ร้านแสนหรูชื่อริเวอร์ บิสโทร
I'm calling from the River Bistro.ผมโทรมาจากริเวอร์ บิสโทรครับ
Now I know of this great, little french bistro.ฉันรู้จักร้านอาหารฝรั่งเศสเล็กๆที่นึง
Bill and Geoff McShaw... they're brothers that run the second chance bistro.บิลกับเจฟ แม็คชอว์... สองพี่น้อง ที่ทำร้านอาหารขนาดเล็ก
Wang is everywhere. He is in the bistro.แวงมันอยู่ทุกที่เลย อยู่ที่ทั่วไปหมด

bistro ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビストロ[, bisutoro] (n) bistro (fre

bistro ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหลา[n.] (lao) EN: restaurant ; bistro ; diner ; Chinese restaurant FR: restaurant [m]
บาร์[n.] (bā) EN: bar FR: bar [m] ; café [m] ; taverne [f] ; bistrot [m] ; cabaret [m] (vx) ; troquet [m] (fam.) ; rade [f] (arg.) ; buvette [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bistro
Back to top