ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bisque

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bisque*, -bisque-

bisque ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bisque (n.) น้ำซุปข้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In that case, I'll have the lobster bisque and the veal with the black truffles.ถ้าอย่างงั้น ฉันขอซุปกุ้งมังกร กับเนื้อลูกวัวใส่เห็ดทรัฟเฟิล
A bisque of some kind? Or an US Weekly?น้ำซุปข้นหรืออย่างอื่น หรือจะเป็น "วันหยุด"
Warm blood bisque infused with rose petals.เลือดอุ่นๆโรยด้วยกลีบดอกกุหลาบ
But I do suggest that he stay away from the Southfork Inn's spicy bisque for a while.สุขภาพแข็งแรงดี แต่ผมแนะนำให้เขาอยู่ห่าง ๆ จาก
It's just a rustic acorn squash bisque finished with a dot of maple-infused creme fraiche and a little crumble of fried sage.มันก็แค่ rustic acorn squash bisque แล้วตกแต่งด้วย maple-infused creme fraiche และ crumble of fried sage.
Ever since you've turned this soup kitchen into a bisque kitchen, the homeless don't feel comfortable here.ตั้งแต่ที่คุณเปลี่ยนที่นี่ เป็นร้านอาหาร คนเร่ร่อนรู้สึกอึดอัดกับที่นี่
Apart from seasoning the lobster bisque, he farted on meringues,... ..and as for the cream of mushroom soup... (sniggers) Go ahead, tell 'em.ทำไมชกหูวะ? มันพลาดน่ะ ไม่หรอก, เจ่งมากเลย
And I'd like some, uh, pepper in my bisque.เขาไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งนั้น... ..
I brought you lobster bisque.ฉันเอาซุปกุ้งมาให้น่ะ
We've got a very nice seafood risotto and a lobster bisque.เราได้มีอาหารทะเลที่ดีมาก ริซอตโต้และข้นกุ้งก้ามกราม.

bisque ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビスク[, bisuku] (n) bisque (fre
ビスクドール[, bisukudo-ru] (n) bisque doll
素焼;素焼き[すやき, suyaki] (n) bisque (fired pottery)
締焼;締め焼き[しめやき, shimeyaki] (n) (1) bisque firing; (2) bisque (pottery)
土器[どき(P);かわらけ, doki (P); kawarake] (n) (1) earthenware; (2) (かわらけ only) unglazed (bisque-fired) earthenware; (P)

bisque ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Biskuitporzellan {n}biscuit china; bisque
Schrühen {n}bisque fire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bisque
Back to top