ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bionic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bionic*, -bionic-

bionic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bionic (adj.) ซึ่งมีส่วนของร่างกายที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์
English-Thai: HOPE Dictionary
bionics(ไบออน'นิคซฺ) n. การศึกษาเกี่ยวกับการปฎิบัติงานและการแก้ปัญหาของมนุษย์และสัตว์เพื่อนำไปใช้ผลิตคอมพิวเตอร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกอื่น ๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bionicsชีวประดิษฐศาสตร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bionic Eyeตาเทียม, เทคโนโลยีเพื่อช่วยผู้ที่ตาบอดมองเห็นได้อีก โดยการผ่าตัดฝังไมโครชิป (retinal implant) ไว้ที่เรตินาในลูกตา ใช้กล้องวิดีโอที่ติดไว้กับแว่นตา ส่งสัญญาณภาพไปยังไมโครชิป ที่เชื่อมกับเรตินาที่เสื่อม ทำหน้าที่แปลงแสงให้เป็นสารเคมีที่ไปกระตุ้นเซลประสาทในการเห็นภายในสมองส่วนกลางความหมายเดียวกับ Retinal Prosthesis หรือ Retinal Implant [Assistive Technology]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am done fighting off your bionic sperm.ฉันเบื่อสู้กับสเปิร์มของคุณแล้ว
Melvin uses this high-grade polyvinyl chloride, which is basically like a bionic Saran Wrap, right?เมลวินใช้โพลีไวนิล คลอไรด์คุณภาพสูง โดยพื้นฐานแล้วเหมือนกับพลาสติกยี่ห้อซาราน
Amazing character. Bionic arm, time travel.ตัวละครนี้เจ๋งมาก แขนจักรกล ข้ามเวลา
Look at me. He calls me The Bionic Woman.ดูฉันสิเขาเรียกฉันว่าสาวชีวกล

bionic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仿生学[fǎng shēng xué, ㄈㄤˇ ㄕㄥ ㄒㄩㄝˊ, 仿生学 / 仿生學] bionics; bionicist

bionic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイオニクス[, baionikusu] (n) bionics
生体工学[せいたいこうがく, seitaikougaku] (n) bionics

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bionic
Back to top