ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bigotry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bigotry*, -bigotry-

bigotry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bigotry (n.) การแสดงความรู้สึกหรือความเชื่อที่ไม่มีเหตุผล
English-Thai: HOPE Dictionary
bigotry(บิก'กะทรี) n. ความหัวดื้อ,ความมีทิฐิมานะ, Syn. intolerance
English-Thai: Nontri Dictionary
bigotry(n) ความคลั่งศาสนา,ความดื้อรั้น,ความดันทุรัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You hate them because 27 years ago it was your anger, your bigotry that drove me away.คุณเกลียดพวกเขา เพราะว่าเมื่อ 27 ปีก่อน มันเป็นความโกรธของคุณ ความดื้อรั้นของคุณ ที่มันทำให้ฉันหนีไป
So why don't you lose the ignorant bigotry for maybe two seconds and give him a shot?งั้นทำไมคุณไม่แกล้งโง่ สักสองวิเพื่อให้เขายิงล่ะ?
So focus on men who grew up in a broken home and suffered under the guardianship of a domineering parent, as well as those who fell victim to bigotry or bullying.ลองเน้นดูที่ผู้ชายที่โตมาในบ้านที่ไม่สมบูรณ์ และต้องอยู่กับผู้ปกครองที่เป็นพวกชอบบังคับขู่เข็ญ แล้วก็พวกที่เป็นเหยื่อขอการทำร้ายแบบไม่มีเหตุผล
Visualize is not a cult, and it is exactly bigotry like that that leads to murders like this.วิช่วลไลซ์ไม่ใช่ลัทธิ และมันก็มีพวกลัทธิแบบนั้น ซึ่งนำมาสู่การฆ่าเช่นนี้
Bigotry is no laughing matter.นั่นอาจเป็นปัญหาของคุณ แต่เชื้อชาติไม่ใช่เรื่องล้อเล่น
There's a time and a place for everything, and squeamishness about what we want our children exposed to is not the same as bigotry.เวลาและสถานที่มันมีอยู่ในทุกที่ และเราจะไม่รู้สึกกระอักกระอ่วนใจหรือ ถ้าหากเราต้องให้เด็กๆ แสดงอะไรบางอย่างที่ไม่เหมาะสม
You get shiny boots, a uniform, and that'd be the end of 100 years of bigotry?ได้เครื่องแบบโก้ๆ และนี่จะเป็นการสิ้นสุดการแบ่งแยก ที่มีมามากว่าร้อยปี

bigotry ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
偏屈;偏窟;変屈(iK)[へんくつ, henkutsu] (adj-na,n) eccentricity; bigotry; obstinacy
頑冥;頑迷[がんめい, ganmei] (adj-na,n) bigotry; stubbornness; obstinacy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bigotry
Back to top