ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beta

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beta*, -beta-

beta ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beta (n.) อักษรตัวที่ 2 ของภาษากรีก (ตัวย่อคือ b)
English-Thai: HOPE Dictionary
beta(เบ'ทะ) n. อักษรตัวที่สองของพยัญชนะกรีก,ตำแหน่งหนึ่งของอะตอมหรือกลุ่มอะตอมในสารประกอบ,สารประกอบ isomer,อนุภาค beta
beta cellดูที่ islet cells
beta testทดสอบรอบสองหมายถึง โปรแกรมที่ทำออกมาให้ลูกค้าทำการทดสอบเป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรกเรียกว่า alpha test) เพื่อจะดูว่า โปรแกรมดังกล่าวปฏิบัติงานตามที่ต้องการได้เรียบร้อยครบถ้วนดีแล้วหรือยัง ก่อนที่จะนำออกขายในตลาด โปรแกรมที่นำออกมาทดสอบเหล่านี้มักจะมีเขียนบอกไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่า ยังเป็นโปรแกรมที่อยู่ในขั้นทดลองใช้ เช่น Alpha 1, Beta 5 ซึ่งหมายถึง รุ่น 1.0 หรือ 5.0 นั่นเองดู alpha test ประกอบ
betake(บิเทค') {betook,betaken,betaking,betakes} vt. ทำให้ต้องไป,ใช้,หันไปใช้วิธี, Syn. take to,take seize
English-Thai: Nontri Dictionary
betake(vt) ตรงไป,ไป,นำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
beta coefficientสัมประสิทธิ์บีตา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beta (ฺB - Ray) รังสีเบตา มีกำลังแรงกว่ารังสี alpha สามารถไชเข้าไปในผิวหนังได้ลึกถึง 2 ซม. เป็นอันตรายเมื่อฝังอยู่ ณ ที่ใด ก็จะทำลายเนื้อเยื่อบริเวณนั้น เช่น 1101 I อาจสะสมที่ต่อมไทรอยด์ได้เช่นเดียวกับ iodine ที่ไม่เป็นกัมมันตรังสี สามารถชักนำให้เกิดมะเร็งได้ สิ่งที่จะกั้นรังสีbata ได้คือ แผ่นพลาสติก กระจก อะลูมิเนียม แต่พลาสติกและกระจกจะค่อยๆ เปราะ เมื่อถูกรังสีที่เข้มข้นมาก [สิ่งแวดล้อม]
Beta Cellsเบตาเซลล์,เบตาเซลล์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รังสีเบตา (n.) beta ray
บีตา (n.) beta rays Syn. เบตา, อนุภาคบีตา, อนุภาคเบตา
อนุภาคบีตา (n.) beta rays Syn. เบตา, อนุภาคเบตา
อนุภาคเบตา (n.) beta rays Syn. เบตา, อนุภาคบีตา
เบตา (n.) beta rays Syn. อนุภาคบีตา, อนุภาคเบตา
Tibeto-Burman (n.) สาขาของภาษาในตระกูล Sino-Tibetan
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But, thankfully, that same day... she entered the Beta Delta Pi wet t-shirt contest... where she was completely hosed down from head to toe.แต่โชคดี ที่ในวันนั้น เธอเข้าแข่งขันสาวเสื้อเีปียกของเบต้า เดลต้า ไพ ซึ่งเธอถูกสายยางฉีดน้ำตั้งแต่หัวจรดเท้า
It was probably those Beta fuckers!Who did it? ! It was probably those Beta fuckers.
RYAN: This is it. Beta Delta Xi.ถึงแล้ว เบต้า เดลต้า 11
All right, Beta on three.เอาละเบต้า เริ่มตอนนับสาม
All right, let's go now. Come on, Beta on three.เอาละไปกันได้แล้วพวกเรา นับ 3 แล้วเบต้า
Give a big Beta House welcome to Ryan "Steel Rod" Grimm and Mike "Everhard" Coozeman!Give a big Beta House welcome to Ryan "Steel Rod" Grimm and Mike "Everhard" Coozeman!
I'm calling to inform you that the beta version of the Intersect computer was successful.ฉันโทรมาแจ้งให้รู้ว่าอินเตอร์เซ็ค... เวอร์ชั่นทดลองนั้นสมบูรณ์แล้ว
Both alpha and beta wave.ทั้งคลื่นอัลฟ่าและเบต้า
Another spike in alpha and beta waves detected.คลื่นสัญญานอัลฟ่าและเบต้า ถูกตรวจจับได้อีกครั้ง
Anabolic steroids, beta blockers, high- blood- pressure meds,อะนาโบลิก สเตียรอยด์ เบต้า บล็อกเกอร์ ยาลดความดัน
If beta Bass is like the original...มันเร็วกว่าหรือช้ากว่า ที่เขาจะทำให้ฉันผิดหวัง
If she's had Beta HCG injections, they can cross-react with...ถ้าเธอฉีดฮอร์โมน Hcg มันอาจทำปฏิกิริยากับ...

beta ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乙种射线[yǐ zhǒng shè xiàn, ㄧˇ ㄓㄨㄥˇ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 乙种射线 / 乙種射線] beta ray (electron stream from radioactive decay)
乙种粒子[yǐ zhǒng lì zǐ, ㄧˇ ㄓㄨㄥˇ ㄌㄧˋ ㄗˇ, 乙种粒子 / 乙種粒子] beta particle (electron, esp. high speed electron emitted by radioactive nucleus)
天璇[tiān xuán, ㄊㄧㄢ ㄒㄩㄢˊ, 天璇] beta Ursae Majoris in the Big Dipper
贝塔[bèi tǎ, ㄅㄟˋ ㄊㄚˇ, 贝塔 / 貝塔] beta (Greek letter Ββ)
测试[cè shì, ㄘㄜˋ ㄕˋ, 测试 / 測試] measure and test; trial; beta (software); test performance of
马尔康县[Mǎ ěr kāng xiàn, ㄇㄚˇ ㄦˇ ㄎㄤ ㄒㄧㄢˋ, 马尔康县 / 馬爾康縣] Barkam county (Tibetan, Chinese Ma'erkang) in north Sichuan
马尔康镇[Mǎ ěr kāng zhèn, ㄇㄚˇ ㄦˇ ㄎㄤ ㄓㄣˋ, 马尔康镇 / 馬爾康鎮] Barkam town (Tibetan, Chinese Ma'erkang), capital of Ngawa Tibetan and Qiang autonomous prefecture 阿壩藏族羌族自治州|阿坝藏族羌族自治州 in north Sichuan
乙种[yǐ zhǒng, ㄧˇ ㄓㄨㄥˇ, 乙种 / 乙種] beta- or type 2
乙种促效剂[yǐ zhǒng cù xiào jì, ㄧˇ ㄓㄨㄥˇ ㄘㄨˋ ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧˋ, 乙种促效剂 / 乙種促效劑] beta-2 agonist
倍塔[bèi tǎ, ㄅㄟˋ ㄊㄚˇ, 倍塔] beta
内酰胺酶[nèi xiān àn méi, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄢ ㄢˋ ㄇㄟˊ, 内酰胺酶 / 內酰胺酶] beta-lactamase (a bacterial inhibitor)
圣母峰[Shèng mǔ fēng, ㄕㄥˋ ㄇㄨˇ ㄈㄥ, 圣母峰 / 聖母峰] Goddess peak (Nepalese: Sagarmatha, Sky Goddess); refers to Mt Chomolungma or Qomolangma (Tibetan), Chinese 珠穆朗瑪峰|珠穆朗玛峰; Mt Everest
喇嘛[Lǎ ma, ㄌㄚˇ ㄇㄚ˙, 喇嘛] Lama, spiritual teacher in Tibetan Buddhism
喇嘛庙[Lǎ ma miào, ㄌㄚˇ ㄇㄚ˙ ㄇㄧㄠˋ, 喇嘛庙 / 喇嘛廟] Lamasery; temple of Tibetan Buddhism
喇嘛教[Lǎ ma jiào, ㄌㄚˇ ㄇㄚ˙ ㄐㄧㄠˋ, 喇嘛教] Lamaism; Tibetan buddhism
拉鲁[Lā lǔ, ㄌㄚ ㄌㄨˇ, 拉鲁 / 拉魯] Lhalu, Tibetan name and place name; Lhalu Tsewang Dorje (1915-), Tibetan pro-Chinese politician; Lhalu suburb of Lhasa
酸奶节[Suān nǎi jié, ㄙㄨㄢ ㄋㄞˇ ㄐㄧㄝˊ, 酸奶节 / 酸奶節] Lhasa Shoton festival or yogurt banquet, from first of July of Tibetan calendar
雪顿[Xuě dùn, ㄒㄩㄝˇ ㄉㄨㄣˋ, 雪顿 / 雪頓] Lhasa Shoton festival or yogurt banquet, from first of July of Tibetan calendar
雪顿节[Xuě dùn jié, ㄒㄩㄝˇ ㄉㄨㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, 雪顿节 / 雪頓節] Lhasa Shoton festival or yogurt banquet, from first of July of Tibetan calendar
香格里拉[Xiāng gé lǐ lā, ㄒㄧㄤ ㄍㄜˊ ㄌㄧˇ ㄌㄚ, 香格里拉 / 香格裡拉] Shangri-La (mythical location); Shangri-La, adopted name of Zhong Dian 中甸 in southwest Yunnan (Tibetan Gyeltang or Gyalthang, in former Tibetan province of Kham)
雪山狮子[xuě shān shī zi, ㄒㄩㄝˇ ㄕㄢ ㄕ ㄗ˙, 雪山狮子 / 雪山獅子] Snow lion, mythological animal, a banned symbol of Tibet and Tibetan Buddhism
雪山狮子旗[xuě shān shī zi qí, ㄒㄩㄝˇ ㄕㄢ ㄕ ㄗ˙ ㄑㄧˊ, 雪山狮子旗 / 雪山獅子旗] Snow lion banner, banned flag of Tibetan independence movement, featuring mythological Snow Leopard
[gá, ㄍㄚˊ, 噶] phonetic ga (used in rendering Tibetan and Mongolian sounds); Tibetan Ge: language of Buddha; dialect final particle (esp. in Yunnan) similar to 了 le
噶伦[gá lún, ㄍㄚˊ ㄌㄨㄣˊ, 噶伦 / 噶倫] Tibetan government official; same as 噶布倫|噶布伦
噶布伦[gá bù lún, ㄍㄚˊ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄣˊ, 噶布伦 / 噶布倫] Tibetan government official
噶隆[gá lóng, ㄍㄚˊ ㄌㄨㄥˊ, 噶隆] Tibetan government official; same as 噶布倫|噶布伦
毛腿沙鸡[máo tuǐ shā jī, ㄇㄠˊ ㄊㄨㄟˇ ㄕㄚ ㄐㄧ, 毛腿沙鸡 / 毛腿沙雞] Tibetan sandgrouse (Syrrhaptes tibetanus)
[diāo, ㄉㄧㄠ, 碉] Tibetan stone house
萨噶达娃节[Sà gá dá wá jié, ㄙㄚˋ ㄍㄚˊ ㄉㄚˊ ㄨㄚˊ ㄐㄧㄝˊ, 萨噶达娃节 / 薩噶達娃節] Tibetan festival on 15th April marking Sakyamuni's birthday
藏人[Zàng rén, ㄗㄤˋ ㄖㄣˊ, 藏人] Tibetan (person)
藏传佛教[Cáng chuán Fó jiào, ㄘㄤˊ ㄔㄨㄢˊ ㄈㄛˊ ㄐㄧㄠˋ, 藏传佛教 / 藏傳佛教] Tibetan Buddhism
藏文[Zàng wén, ㄗㄤˋ ㄨㄣˊ, 藏文] Tibetan script; Tibetan written language; Tibetan language
藏族[Zàng zú, ㄗㄤˋ ㄗㄨˊ, 藏族] Tibetan nationality
林卡[lín kǎ, ㄌㄧㄣˊ ㄎㄚˇ, 林卡] transliteration of Tibetan lingka: garden
吐蕃[Tǔ bō, ㄊㄨˇ ㄅㄛ, 吐蕃] Tubo, old name for Tibet; the Tibetan Tubo dynasty 7th-11th century AD
吐蕃[Tǔ fān, ㄊㄨˇ ㄈㄢ, 吐蕃] Tubo, ancient name for Tibet; the Tibetan Tubo dynasty 7th-11th century AD
乙型[yǐ xíng, ㄧˇ ㄒㄧㄥˊ, 乙型] type B; type II; beta-
牛皮菜[niú pí cài, ㄋㄧㄡˊ ㄆㄧˊ ㄘㄞˋ, 牛皮菜] chard (Beta vulgaris), a foliage beet
红牛皮菜[hóng niú pí cài, ㄏㄨㄥˊ ㄋㄧㄡˊ ㄆㄧˊ ㄘㄞˋ, 红牛皮菜 / 紅牛皮菜] chard (Beta vulgaris), a foliage beet
汶川[Wèn chuān, ㄨㄣˋ ㄔㄨㄢ, 汶川] Wenchuan county, northwest Sichuan, in Ngawa Tibetan and Qiang autonomous prefecture, 阿壩藏族羌族自治州|阿坝藏族羌族自治州

beta ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
βカロチン;βカロテン[ベータカロチン(βカロチン);ベータカロテン(βカロテン);ベタカロチン(βカロチン)(ik);ベタカロテン(βカロテン)(ik), be-takarochin ( beta karochin ); be-takaroten ( beta karoten ); betakarochin ( beta] (n) beta-carotene
β波;ベータ波[ベータは, be-ta ha] (n) beta wave
アルビレオ[, arubireo] (n) Albireo (aka Beta Cygni)
ハダル[, hadaru] (n) Hadar (Arabic name for Beta Centauri)
ベータテスト[, be-tatesuto] (n) {comp} beta test
ベータテストを実施する[ベータテストをじっしする, be-tatesuto wojisshisuru] (exp,vs-i) {comp} to beta test (something)
ベータ崩壊;β崩壊[ベータほうかい, be-ta houkai] (n) beta decay
アルゴル[, arugoru] (n) (1) {comp} Algol (algorithmic language); (2) Algol (beta perseus)
ゴンパ[, gonpa] (n) gompa (Tibetan Buddhist ecclesiastical building)
ジベタリアン[, jibetarian] (n) young people who sit on the ground or sidewalk (footpath)
スイスチャード[, suisucha-do] (n) (See 不断草) Swiss chard (Beta vulgaris var. cicla); silverbeet
すべた[, subeta] (n) (col) bitch
チベタンマスチフ[, chibetanmasuchifu] (n) Tibetan mastiff (dog breed)
チベット仏教[チベットぶっきょう, chibetto bukkyou] (n) Tibetan Buddhism
チベット大蔵経[チベットだいぞうきょう, chibetto daizoukyou] (n) Tibetan Buddhist canon
チベット高原[チベットこうげん, chibetto kougen] (n) Tibetan plateau
ど下手[どべた, dobeta] (n,adj-na) very unskillful; extremely awkward
ニューデリーメタロベータラクタマーゼ[, nyu-deri-metarobe-tarakutama-ze] (n) New Delhi metallo-beta-lactamase; NDM-1
ヒマラヤ熊[ヒマラヤぐま;ヒマラヤグマ, himaraya guma ; himarayaguma] (n) (uk) (See 月の輪熊・つきのわぐま) Himalayan black bear (Ursus thibetanus); Asiatic black bear
ベータアミロイド[, be-taamiroido] (n) beta-amyloid
ベータラクタム系[ベータラクタムけい, be-tarakutamu kei] (n) beta-lactam (var. of antibiotic)
べた[, beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) {comp} plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed
ベタ[, beta] (n) betta (esp. the Siamese fighting fish, Betta splendens); (P)
ベターハーフ[, beta-ha-fu] (n) better half
べたべた[, betabeta] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) sticky; (2) all over; (3) clinging (e.g. of a person); following around; (adj-na) (4) cliched; hackneyed; (P)
べたんこ[, betanko] (adj-no) squished flat
べた付く[べたつく, betatsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to be sticky; (2) to be close together
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] (n) {comp} solid interior style
べた惚れ[べたぼれ, betabore] (n,vs) (falling) deeply in love
べた焼き[べたやき, betayaki] (n) contact print
べた組み[べたぐみ, betagumi] (n) solid printing; solid typesetting
べた褒め[べたぼめ;べたほめ, betabome ; betahome] (n,vs) high praise; eulogy; rave review
ラウラミドプロピルベタイン[, rauramidopuropirubetain] (n) lauramidopropyl beitaine (cosmetic ingredient)
並べ立てる[ならべたてる, narabetateru] (v1,vt) to enumerate
前に述べたように[まえにのべたように, maeninobetayouni] (exp) as discussed previously; as mentioned above
口下手[くちべた, kuchibeta] (adj-na,n) defective speech; slowness of speech; poor talker; tongue-tied person
地べた[じべた, jibeta] (n) bare earth; ground
淡色野菜[たんしょくやさい, tanshokuyasai] (n) vegetables not high in beta-carotene
緑黄色野菜[りょくおうしょくやさい, ryokuoushokuyasai] (n) (See 淡色野菜) vegetables high in beta-carotene
述べ立てる[のべたてる, nobetateru] (v1) to relate at great length; to dwell eloquently (on)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
β版[べたはん, betahan] beta version
ベータ[べーた, be-ta] beta
ベータテスト[べーたてすと, be-tatesuto] beta test
ベータテストを実施する[ベータテストをじっしする, be-tatesuto wojisshisuru] to beta test (something)
ベータバージョン[べーたばーじょん, be-taba-jon] beta version
ベータ版[ベータはん, be-ta han] beta version
プリベータ[ぷりべーた, puribe-ta] pre-beta
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style

beta ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุภาคบีตา = อนุภาคเบตา[n. exp.] (anuphāk bīt) EN: beta rays FR:
บีตา = บีต้า ; เบตา[n.] (bītā ; bētā) EN: beta (Β, β) FR: bêta (Β, β)
บีตา[adj.] (bītā) EN: beta FR: bêta
ฟังก์ชันบีตา[n. exp.] (fangchan bī) EN: beta function FR: fonction bêta [f]
การแจกแจงบีตา[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: beta distribution FR:
รังสีบีตา = รังสีเบตา[n. exp.] (rangsī bītā) EN: beta rays FR: rayons bêta [mpl]
รุ่นทดสอบสอง[n. exp.] (run thot sø) EN: beta version FR: version bêta
สัมประสิทธิ์บีตา[n. exp.] (samprasit b) EN: beta coefficient FR:
เบต้าแคโรทีน[n.] (bētākhaērōt) EN: beta-carotene ; β-carotene FR: bêta-carotène
เบทาโกร[TM] (Bēthakro) EN: Betagro FR: Betagro
เบทาโกร ช็อป[TM] (Bēthakro Ch) EN: Betagro Shop FR: Betagro Shop
คอกวัว[n.] (khøk wūa) EN: cowshed ; stable ; cattle pen FR: étable [f] ; enclos à bétail [m]
ที่ราบสูงทิเบต[n. prop.] (Thīrāpsūng ) EN: Tibetan Plateau FR:
ต้อน[v.] (tøn) EN: herd ; drive ; round up ; get FR: mener le bétail
วัวควาย[n.] (wūa khwāi) EN: cattle ; livestock FR: bétail [m]

beta ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anästhesie {f}; Betäubung
Betablocker {m} [med.]beta-blocker
Ausstellungsdatum {n}; Ausgabetag
Phenzyklidin {n} (Betäubungsmittel) [chem.]phencyclidine
Tibetologie {f}Tibetan studies
Tibetrebhuhn {n} [ornith.]Tibetan Partridge
Tibetkönigshuhn {n} [ornith.]Tibetan Snowcock
Tibetflughuhn {n} [ornith.]Tibetan Sandgrouse
Tibeter {m}Tibetan
Himalayagirlitz {m} [ornith.]Tibetan Siskin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beta
Back to top